Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Monteringsprisvinnare 2022

Svenska Monteringspriset 2022 har tilldelats John Håård, Urban Persson, Magnus Sjögren och Christopher Andersson, Husqvarna AB. Priset delades ut idag den 16 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet. Juryns motivering till årets pristagare:

 

Pristagare Svenska Monteringspriset 2022

Gruppen bestående av John Håård, Urban Persson, Magnus Sjögren och Christopher Andersson har arbetat tillsammans och målmedvetet för att uppnå ökad automation i monteringen av motorsågar. Syftet har varit att skapa globalt konkurrenskraftig montering vid fabriken i Sverige och arbetet har haft gott stöd från ledningen. Steg för steg har man närmat sig målet och ju mer man lärt sig desto fler moment har gruppen själv hanterat, i dialog med leverantörerna. Arbetet har resulterat i ökad produktivitet och ökad kapacitet. Globalt ökad efterfrågan på en produktgrupp tillgodoses nu genom montering i Sverige. Gruppens sammansättning har gjort att såväl teknikernas som montörernas erfarenheter har tagits till vara för att skapa bästa möjliga automationslösningar. Gruppens arbete visar att global konkurrenskraft skapas genom automation och målmedvetet arbete. Gruppens arbete utgör ett föredöme för svensk industri.

 

Svenska Monteringspriset delades i år ut för 21a gången. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Gruppen bestående av John Håård, Urban Persson, Magnus Sjögren och Christopher Andersson har under fem år arbetat med att automatisera tillverkningsprocessen och slutmonteringen av motorsågar på fabriken i Huskvarna. Det prisade arbetet har inte bara pågått målmedvetet under lång tid, det innehåller också lysande exempel på både tekniskt arbete och samarbete.

Under resans gång har företagets processer utvecklats avsevärt. Monteringslinor har automatiserats i olika steg och har därefter finslipats genom såväl robotsimuleringar som kreativa workshops ledda av teamet. Som ett resultat har nya lösningar implementerats vilket genererar bättre balanserade flöden, hög teknisk tillgänglighet och bättre ergonomi. Utöver den höjda kompetensen har arbetet också lett till effektiviseringar på 47%, något som varit helt avgörande i beslutet att öka produktionen i Sverige igen.

”Pristagarna har under lång tid och i tydlig riktning arbetat för att utveckla företagets processer och genom detta ökat sin förmåga att påverka sin egen framtid. Att de nu ökar produktionen i Sverige igen understryker varför gruppens arbete utgör ett föredöme för svensk industri”, säger prisutdelaren Birgitta Öjmertz, som har god insyn i svensk industris styrkor och utmaningar.

Utöver det produktionstekniska arbetet har såväl ledningens engagemang som gruppens samarbete bidragit till resultaten. Genom gruppens sammansättning med flera olika nyckelroller har alla medarbetares perspektiv och erfarenheter tagits till vara, något som bidragit till att skapa bästa möjliga automationslösningar för just Husqvarna. Lars Oxelmark, juryns ordförande, fyller i: ” Det jag framför allt imponerats av är ledningens engagemang. De har gett gruppen ett tydligt mandat och sedan följt upp löpande. Jag vet hur viktigt ledningens stöd är för att lyckas med en så här stor förändring. Stort grattis till pristagarna, i dubbel bemärkelse”.

Priset består av en glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt. Priset delas ut av Svenskt Monteringsforum, ett nätverk av personer verksamma med utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Svenskt Monteringsforum drivs av RISE IVF AB.