Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Monteringsprisvinnare 2020

Svenska Monteringspriset 2020 tilldelades Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, AFRY. Priset delades ut den 11 mars i samband med årets Monteringskonferens.

Juryns motivering till årets pristagare:

”Fredrik Skogqvist, Kristoffer Källgren, Staffan William Olsson och Alexander Lindqvist har under flera år utgjort ett tvärfunktionellt team som jobbat målmedvetet för att uppnå en effektivare beredning och montering. De har skapat IT-system som stödjer såväl beredarna som montörerna i att nå den flexibilitet som företagets produkter kräver. Genom att sätta människan i centrum har de eliminerat stora delar av beredningsarbetet samt manuell kvalitetssäkring. Pappersdokument för produkten behövs inte längre. Monteringsfelen har minskat tack vare att montören får rätt information och att systemet kontrollerar att varje moment utförts rätt innan nästa startas. Arbetet är ett gott exempel på när digitalisering används som ett medel för att skapa konkurrenskraft, inte som ett mål i sig. Pristagarnas arbete utgör därmed ett föredöme för svensk industri.”

Svenska Monteringspriset delades i år ut för 19:e gången. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Scania har många olika fabriker/produktionslinjer i Södertälje. Det aktuella arbetet har genomförts inom området montering av växellådor. Antalet varianter av växellådor har ökat de senaste åren och man ser en fortsatt ökning framöver. Det här innebär att behovet av olika program i utrustningarna ökar. Till slut har det blivit problem med lagringsutrymme i vissa utrustningar och även att antalet program som kan användas till flera olika varianter har minskat. För att tillverka en växellåda krävs en specifikation, som hittills skrivits ut på papper. Specifikationen är knuten till hur kunden beställt sin lastbil. För att bygga en växellåda behövde man tillgång till ett överordnat IT-system för att komma åt kundens beställning. Samma system används även av säljorganisationen. Det här arbetssättet var känsligt för störningar och medförde stor risk för monteringsfel.

Pristagarnas arbete utgick från montörens och beredarens behov. Montören behöver få rätt information, inte onödig (för mycket) och inte sakna något. Beredaren behövde få en situation där varje ny produkt eller ändring i en existerande kan göras genom att endast behandla det som ändras eller är nytt. Allt som är oförändrat behöver kunna lämnas utan åtgärd. Lösningen blev att nyttja digitaliseringens möjligheter. Pappersinstruktioner har ersatts av en skärm där endast relevant information presenteras. Ett ”recept” för en ny produkt kan skapas genom att korta delmoment kombineras. Åtdragning av en viss typ av skruvförband kan nyttjas en eller många gånger i en produkt. En produkt kan ha t.ex. fyra sådana skruvar medan en annan har sju. Själva åtdragningen är lika och den används det antal gånger respektive produkt kräver. Scania är känt för sitt modulsystem. Ett sätt att beskriva arbetet är att mycket av programmeringen av monteringsutrustningar har modulariserats på ett snarlikt sätt.

Det unika och föredömliga i arbetet är att man utgått från de människor som utför värdeskapande arbeten, satt dessa personer i centrum och eliminerat onyttig tid samtidigt som kvaliteten i deras arbetsuppgifter ökat.

”Årets pristagare har nyttjat digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiv montering och beredning. Samtidigt har man skapat system som inte behöver vara online med överordnade system”, säger Björn Langbeck, industriell expert vid Tillväxtverket och medlem i prisjuryn och fortsätter: ”Att ersätta kvalitetssäkring genom manuell skanning av streckkoder med intelligenta system är föredömligt”.