Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Svenska Monterings­priset

Svenska Monteringspriset delas årligen ut till en person eller grupp som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. 

Bakgrund till Monteringspriset

Priset syftar till att markera att utveckling inom monteringsområdet är av mycket stor vikt för svensk industris konkurrenskraft. Den accelererade globalisering, understödd av informationsteknikens snabba utveckling, ger en alltmer tillspetsad konkurrens mellan företag med samma produkt, men i olika länder eller världsdelar.

Välkommen att skicka in nomineringar för Monteringspriset 2024 senast den 12 januari 2024 - för prisutdelning  vid Monteringskonferensen den 13 mars 2024.

Priset

Priset består av en speciellt framtagen glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt. 

Priset delas ut till en person eller grupp av personer som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. Priset syftar till att markera att utveckling inom monteringsområdet är av mycket stor vikt för svensk industris konkurrenskraft.

Deltagarkategorier och vinnarkriterier

Priset tilldelas en person eller en grupp av personer (det vill säga inte ett företag eller annan juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet. "Produkt" ovan avser produktutformning med avseende på produktens egen, rationella montering.

Tävlingsbidrag

Alla är välkomna att nominera tävlingsbidrag, även eget bidrag. Bidraget ska beskrivas i ord och bild och med en motivering till varför bidraget bör premieras. Tävlingsbidraget skickas till :
Sandra Mattsson

Jury och motivering

Juryn innehåller medlemmar ur Svenskt Monteringsforums råd. Vid behov inväljs extern expertis. Representanter för sponsorer och andra intressenter kan ingå. Juryn utses av Svenskt Monteringsforums råd.

Motiveringen kommer att vara individuellt utformad och substantiell, t ex: NN har utvecklat en ... som väsentligt ökar/minskar ... för ... typ av montering. I sitt arbete har NN kombinerat beprövade lösningar med djärvt nytänkande och systematiskt utvärderat resultatet. Bred tillämpning av NNs ... kommer att bidra till .... i svensk industri.

Prisutdelning

Priset delas ut vid "Årets Monteringskonferens". Tävlingsbidraget blir, förutom prisutdelningsceremonin, en programpunkt på konferensen.

 

Kontaktpersoner för Svenska Monteringspriset