Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vall

Så skapar Lantmännen ett helt nytt foder av gräs

Vanligt gräs kan bli ett nytt bidrag till energiomställningen - och en ny inkomstkälla för svenska jordbrukare. Lantmännen är på god väg att lyckas utvinna protein till grisar och fjäderfä ur vallväxter. 
– Det kan ge lönsamhet för våra bönder och göra produktionen mer hållbar. Och så blir vi mindre beroende av produkter som produceras långt bort. Vi slår flera flugor i en smäll, säger Pär-Johan Lööf, R&D Manager Agri på Lantmännen. 

Olika arter av gräs och baljväxter, så kallade vallväxter, odlas idag på nästan hälften av Sveriges åkerareal. Men i takt med att antalet kor och får minskat, kan vi idag inte ta tillvara de mängder som produceras. 

– Det är problematiskt ur flera perspektiv. Lönsamheten för våra bönder, biologisk mångfald, resursutnyttjande… säger Pär-Johan Lööf. 

Söker nya sätt att dra nytt av växternas potential 

Därför söker Lantmännen efter nya sätt att dra nytta av växternas potential. Just vallväxter är viktiga ur ett så kallat växtföljdsperspektiv och för mångfalden i landskapet. 

– I ett hållbart jordbruk måste man variera grödorna för att uppnå maximal produktivitet och hållbarhet. Man behöver mixa vår- och höstsådd med fleråriga grödor för att få till en miljö där ogräs och skadeinsekter inte kan anpassa sig och göra skada, säger Pär-Johan Lööf. 

Därför startades projektet med vallväxter, som bedrivs tillsammans med RISE, med praktiska försök på labb och på testanläggningen på Sötåsens naturbruksgymnasium i Västergötland. Sedan tidigare finns kunskap och metodik för att göra etanol, bioolja och biogas från fibrerna i vallväxter. Nu pågår sedan ett par år försök för att med hjälp av en skruvpress skilja proteinet i växterna från fibrerna – innan dessa blir bränsle.  

Genom att pressa ur proteinet får man en råvara som kan ges till grisar och höns - djur som annars inte kan tillgodogöra sig proteinet i växterna. 

– Deras magar kan inte bryta ner gräs och baljväxter på samma sätt som idisslande kor och får. Däremot kan de tillgodogöra sig proteinet om det först utvinns ur växterna. 

Det är fantastiskt att ha med RISE som partner. De är inte bara duktiga på tekniken, utan också på samverkan för att få in expertis, både internt och externt

Ny typ av inhemsk foderråvara 

Den här utvinningen kan komma att ge en ny typ av inhemsk foderråvara – och i förlängningen till och med ett nytt livsmedel för människor. 

– Idag användes en hel del importerade proteinråvaror vilket innebär hållbarhetsutmaningar. Vi är också beroende av protein som odlas väldigt långt borta och därmed känsliga för världsmarknadspriser, störningar och oro i omvärlden, säger Pär-Johan Lööf. 

– Att istället skapa en egen, närliggande produktion av proteiner till våra livsmedelsproducerande djur har därför mängder av fördelar, särskilt i det läge världen är nu. Det kanske går att göra proteinpulver även till människor i framtiden.  

RISE är mångårig partner åt Lantmännen och agerar experter, främst på processteknik inom projektet med vallväxter. 

– Det är fantastiskt att ha med RISE som partner. De är inte bara duktiga på tekniken, utan också på samverkan för att få in expertis, både internt och externt. Därtill är de drivna projektledare som jobbar fokuserat på ett sätt som man uppskattar i industrin, säger Pär-Johan Lööf. 

– Och så vet de hur och var man söker pengar, både i Sverige och inom EU. 

Andelen protein som utvinns centralt  

Nu arbetar Lantmännen och RISE vidare med att göra projektet kommersiellt gångbart. Fortfarande finns flera frågor att lösa. Som transportfrågan – hur man får fodret från produktionsenheten till platsen där djuren finns. Och: 

– Den viktigaste faktorn för om vi ska bli framgångsrika är det så kallade utbytet, dvs hur stor andel protein vi lyckas extrahera ur råvaran. Blir andelen för låg håller inte vårt business case. Där handlar det om allt från metodik till vilken växtart som lämpar sig bäst. 

Lantmännen – ett lantbrukskooperativ som främjar svensk matframställning 

Lantmännen är en sammanslutning av 19 000 bönder och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, jordbruksmaskiner, bioenergi och livsmedel. 

Som ett ägarkooperativ har bolaget en stor forsknings- och utvecklingsverksamhet som arbetar med att ta fram lösningar för att forma framtidens jordbruk och hållbara matsystem. 

Projektet med proteinutvinning till så kallade “enkelmagade djur”, dvs grisar och fjäderfä, startades för tre år sedan. 

Läs mer om projektet med vallväxter

Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.