Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
vallprotein
Foto: Lovisa Eliasson

Vallbaserade produkter för enkelmagade djur – ett steg mot kommersiali

Detta projekt handlar om att förädla vall för att möta en faktisk efterfrågan på proteiner till framför allt ekologisk fjäderfäproduktion samt möta en förväntad ökad efterfrågan på sojafria foderlösningar till enkelmagade djur. Proteinfoder från vall förbättrar även de ekonomiska möjligheterna att öka andelen vall i spannmålsdominerade växtföljder.

I projektet ska två produktionssystem utvecklas som beskriver parallella utvecklingsmöjligheter mot kommersiell produktion av protein från vallgrödor för enkelmagade djur framförallt inom ekologisk produktion. Tekniklösningar ska identifieras för ett småskaligt system baserat på gårdssamverkan samt en centraliserad anläggning. Potentialen att använda blandvallar undersöks och lagringsstabiliteten hos vallfraktionerna studeras. Dessutom identifieras affärscase och lokaliseringsalternativ. Projektet utförs av RISE tillsammans med Lantmännen och VGR, Västragötalandsregionen, och deras pilotanläggning för proteinutvinning från vall.

Sammanfattning

Projektnamn

Vallbaserade produkter

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3.5 år

Total budget

3,4 MSEK

Partner

VGR, Västragötalandsregionen, Lantmännen, Hilmér Lantbruk AB

Finansiärer

Stiftelsen JTI

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.