Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vall
Foto: Carina Gunnarsson

Utvinning av högvärdiga komponenter från vall till etanol och bioolja

Jordbrukets grödor innehåller många komponenter med potential att bidra till den biobaserade ekonomin. I detta projekt ville vi använda vall, som odlas på nästan hälften av Sveriges åkerareal, för produktion av etanol, bioolja och biogas samtidigt som högvärdiga produkter så som proteiner, fibrer och antioxidanter utvinns.

Vall, dvs olika arter av gräs och baljväxter, odlas idag nästan hälften av Sveriges åkerareal. Vall har många mervärden vilket gör den intressant ur ett växtföljdperspektiv och för mångfalden i landskapet. I Sverige är vall en underutnyttjad resurs, och är en lovande råvara som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Det gäller dock att hitta lönsamma alternativ för att tillvarata vallens potential. I detta projekt ville vi använda vall för produktion av etanol, bioolja och biogas samtidigt som högvärdiga produkter så som proteiner, fibrer och antioxidanter utvinns. Vi undersökte effekten av sortval, ensilering och mekanisk pressning på potentialen för extrahering och biodrivmedelsproduktion. Vi studerade också åtgärder som kan utföras på gårdsnivå, för att öka värdet på den levererade råvaran. Projektet är unikt, då det tar ett helhetsgrepp på hela kedjan med en mångfald av tekniker och produkter och kombinerar kompetenser inom jordbruk, processteknik, ekonomi och miljöutvärdering.

Projektet utfördes i samarbete mellan RISE och Lantmännen. Arbetet utfördes i arbetspaket innehållande 1) Utformning av skörd, tillförsel och förbehandling, 2) Utvinning av högvärdiga komponenter, framför allt protein, från den flytande fraktionen efter mekanisk pressning, 3) Produktion av etanol och bioolja från den fasta fraktionen samt 4) Utvärdering av kostnader och klimatnytta.

Sammanfattning

Projektnamn

Utvinning proteiner från vall

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4,5 MSEK

Partner

Lantmännen

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.