Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dricksvattendirektivet – skapar en säker vattenförsörjning

2020 tog EU:s ministerråd beslut om ett nytt dricksvattendirektiv som implementeras i Sverige under våren 2023. Detta innebär nya krav som påverkar alla som arbetar med vattenförsörjning, från kommuner och fastighetsägare till producenter av material och produkter. På RISE arbetar vi med många delar inom vattenförsörjningskedjan och stöttar kommuner, regioner, VA-aktörer och alla aktörer som på något vis arbetar med produkter i kontakt med dricksvatten. Har du frågor kring dricksvattendirektivet? Hör av dig så kan vi hjälpa dig komma vidare i dina tankar.

Målet med dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från alla slags föroreningar i dricksvatten samt att förbättra tillgången på dricksvatten.

De viktigaste punkterna i det nya dricksvattendirektivet, där högre krav kommer ställas framåt, är: 
Material i kontakt med vatten (Art 11) 
Vattenläckage (Art 4) 
Riskanalyser (Art 7-10) 
Övervakning av ämnen (Art 5 och Art13) 
Information till allmänheten och rapportering till EU (Art 17 och Art 18) 

Säker vattenförsörjning och vattenanvändning

RISE har en bred kompetens inom vattenområdet och stöttar offentliga och privata aktörer inom många områden som kopplar till Dricksvattendirektivets olika delar. Vi jobbar med att säkerställa en hållbar vattenförsörjning och vattenanvändning samt att effektivisera industrins- och jordbrukets vattenanvändning.

Säkerhetsrelaterade frågor med smarta IT-system för säker datahantering inom VA-systemet blir allt viktigare. RISE har bred expertis kring detta med fokus på bland annat cybersäkerhet, sensorutveckling och smart övervakning.

Provning och certifiering

RISE utför provning och certifiering av material och komponenter i kontakt med dricksvatten. RISE bedriver även forskning kopplad till utveckling av rör och korrosion i rör och anläggningar. Med de nya krav som kommer i och med Dricksvattendirektivet artikel 11 – material i kontakt med vatten – möter vi de nya kraven med både lång erfarenhet och en modern provnings- och certifieringsverksamhet.   

Riskanalyser

RISE har även en lång erfarenhet av arbete med riskanalyser inom olika områden och pågående forskningsprojekt kopplat till bland annat mikrobiologisk säkerhet och legionella. Forskning bedrivs även inom kemisk säkerhet, vattenrening och på mikroföroreningar. RISE erbjuder provtagning och analys av yt-, grund-, dricks- samt släckvatten. Forskning bedrivs kopplat till att utvärdera olika reningstekniker för PFAS i vatten och mark, här har RISE en väletablerade testbädd/infrastruktur där olika reningstekniker utvärderas.  Andra vattenrelaterade arbetsområden är kopplade till tillståndsprocesser, hållbar dagvattenhantering, klimatanpassning, små avloppssystem samt resursåterförande avlopp. 

Mer information

RISE genomför nu en serie webbinarium kring Dricksvattendirektivet och vad de privata och offentliga aktörerna behöver säkerställa inför att de nya kraven träder i kraft.

Det första webbinariumet, Säkert dricksvattenförsörjning – hot, möjligheter och nya krav, kan du se i efter hand nedan. Under webbinariumet gav RISE experter exempel på nya risker och hot kring dricksvattenförsörjning, en överblick av de olika delarna inom Dricksvattendirektivet och en kort information kring artikel 11 och de nya kraven som kommer träda i kraft under början av 2023. Vi genomförde även en spännande paneldebatt med representanter från bland annat Svenskt Vatten och Livsmedelsverket.

I början av 2023 kommer vi bjuda in till nästa webbinarium som kommer ha fokus på artikel 11.

Kontakt

Har du frågor och tankar kring Dricksvattendirektivet? Du kanske undrar vilka effekter de nya kraven kommer ha på er verksamhet eller hur ni kan skydda er från framtida hot och risker? Kontakta oss via formuläret eller hör av er till Robert Gladh, se kontaktuppgifter nedan.

Vill du veta mer om detta? Kontakta oss gärna.

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Läs även