Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mekaniskt ventilerade spalter och konstruktioner - funktionskontroll

<p>Används för att skapa fuktsäkra konstruktioner samt för att förhindra föroreningar och emissioner från att nå inomhusmiljö. Vi utvärderar konstruktionernas funktion vid skadeutredningar, kontroller och kvalitetssäkring vid nyinstallation, verifiering av systemlösningar vid certifiering samt uppföljande kontroll av certifierade system och installationer.</p>

Syfte

Syftet med en funktionskontroll kan till exempel vara inventering/funktionskartläggning av installationer eller uppföljande kontroll av certifierade system för att bedöma systemets funktion.

Funktionsprovning kan också vara ett delmoment i skadeutredning av byggnader med fuktproblematik.

Genom att funktionsprova den mekaniskt ventilerade konstruktionen säkerställs att systemet fungerar på avsett vis och att fukt och emissioner från underliggande konstruktion inte sprider sig till innemiljön.

En funktionsprovning kan utföras i olika skeden:

  1. Under byggnation för att säkerställa att installationen utförs korrekt och ge montören en chans att verifiera att systemet är lufttätt innan golvbeläggning/ytskikt färdigställs så att eventuella otätheter kan åtgärdas så tidigt som möjligt.
     
  2. Under bruksskedet för att verifiera att installationen fungerar som den ska och inte har slagits ut av förändringar i allmänventilation, ombyggnad av intilliggande byggnadsdelar, smuts eller annan driftsstörning.

Metod

I de ackrediterade SP metoderna 1630-1634 finns ett utbud av provningsmetoder för utvärdering av funktionen i mekaniskt ventilerade spalter som till exempel omfattar kontroll av luftflödesriktning, tryckskillnad mellan den ventilerade spalten och inomhusmiljön, lufttäthet och spårgasmätning för att studera luftrörelser.

Utöver dessa mätningar ingår normalt en indikationsmätning av luftflödet i frånluftskanalen samt tryckfall över klimatskärmen. Vid uppföljande kontroll av certifierade system görs även en bedömning av det installerade systemets överensstämmelse med projekteringsunderlaget.

Leveranser

Resultat från funktionsprovningen presenteras i en rapport.

Beställning

För att beställa denna tjänst ta kontakt med någon av kontaktpersonerna.

Fakta

Tjänst

Funktionskontroll av mekaniskt ventilerade golv, väggar och andra mekaniskt ventilerade konstruktioner

Område

Byggd miljö

Standarder

SP metoderna 1630-1634

Pris

Pris vid offertförfrågan

Priset påverkas av omfattningen av tjänsten samt objektets storlek.

Förberedelser

Kräver förberedelser, till exempel inläsning av ritningsunderlag.

Kontaktperson

Thorbjörn Gustavsson

Projektledare

Läs mer om Thorbjörn

Kontakta Thorbjörn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

André Martinsson

Kontaktperson

André Martinsson

Provningsingenjör

Läs mer om André

Kontakta André
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.