Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Haverianalyser för polymerer och gummimaterial

När någonting går sönder kan det vara viktigt att veta orsaken till haveriet för att kunna undvika att samma haveri inträffar en gång till i framtiden.

Syfte

Genom att undersöka den kemiska och mekaniska påverkan på materialet som applikationen är tillverkad av kan slutsatser dras om hur haveriet har gått till. Vi undersöker mycket noggrant om materialet har blivit påverkat av miljön där exempelvis temperatur, gas och kemikalier som plasten/gummit kommit i kontakt med kan orsaka förändringar som leder till reducerad livslängs och prestation. Vissa kemikalier kan påskynda eller till och med utlösa ett haveri, allt har att göra med materialvalet. 

Att förstå vad som är den bakomliggande orsaken till ett haveri kan vara en stor ögonöppnare för framtida design eller tillverkning av en produkt. Exempelvis kan ett haveri orsakas av fel materialval där den förväntade är högre än den faktiska livslängden. Det kan handla om att produkten ursprungligen designades för en viss typ av miljö men att den senare har använts för andra miljöer där materialet inte klarat av den nya miljön. Det kan också vara så att andra parametrar runt omkring produkten har ändrats under dess driftstid, tex omgivande temperatur eller last. 

Metod

En haverianalys utförs i våra labb och angreppssättet beror på den specifika applikationen. Om en detalj har gått sönder undersöks brottytorna visuellt, detta kan säga mycket om hur brottet har skett, om det var sprött eller segt och var det initierades. Har brottet inträffat fort eller tog det lång tid? Ibland kan det vara nödvändigt att även testa detaljer som inte havererat och försöka provocera fram ett likadant haveri som hos den havererade detaljen, detta kan ske mekaniskt (en last läggs på detaljen) eller kemiskt (detaljen exponeras för en viss kemisk miljö). Beroende på vilken applikation och material som undersöks varierar tillvägagångssättet för haverianalysen.

Leveranser

Kunden får en rapport innehållandes resultaten från undersökningen och rekommendationer för framtiden.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Haverianalyser för applikationer tillverkade av polymerer och/eller gummimaterial

Pris

Pris vid offertförfrågan

Peter Widén

Kontaktperson

Peter Widén

Projektledare

+46 10 516 57 06

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Alireza Movahedi

Kontaktperson

Alireza Movahedi

Forskare

Läs mer om Alireza

Kontakta Alireza
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.