Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Livslängd och beständighet hos plast och polymera material

Vi utvärderar långsiktig teknisk hållbarhet i form av livslängd och beständighet hos polymera material och produkter, genom accelererad åldring i olika miljöer.

Utmaningar

Möjligheter att optimera en produkts funktion över dess livslängd, eller att kunna förutse en produkt eller komponents livslängd kan vara avgörande för produktens hållbarhet sett ur ett livscykelperspektiv. Användning av nya material eller material i nya miljöer ändrar förutsättningarna för materialets eller produktens åldrande och påverkar potentiellt dess livslängd. Att ha testat, verifierat och validerat livslängd och beständighet i olika relevanta miljöer kan vara en viktig konkurrensfördel då det inger trovärdighet och skapar trygghet och realistiska förväntningar hos den som köper produkten, vare sig det är konsument eller industri som utgör kund.

Vårt erbjudande

Vi hjälper er genom hela kedjan, från produktutveckling till marknadsintroduktion, från tillverkare till slutanvändare, för att så tidigt som möjligt i processen säkerställa:

  • Beständighet (nedbrytning eller korrosion)
  • Funktionalitet  
  • Säkerhet och
  • Miljöpåverkan

I våra välutrustade lab och test- och demomiljöer utför vi provning, verifiering och validering för t.ex. livslängdsbedömningar, haveriutredningar eller produktcertifieringar.

Vi både leder och deltar också i vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt där beständighet och livslängd av produkter är centralt, t.ex. kopplat till kärnkraft, biopolymerer, nanopolymerer och icke-destruktiva testmetoder.

Vår expertis 

Vi utför accelererad åldring där vi exponerar material eller produkter för olika miljöer utifrån standarder eller produktspecifika behov. Före, under och efter exponering utvärderar vi mekaniska, fysikaliska, kemiska och/eller biologiska egenskaper för att kunna t.ex. göra livstidsbedömningar. Vi utför också funktionstester för att säkerställa bibehållen funktion över tid hos provade produkter.

Utrustning och resurser

Våra omfattande anläggningar för simulerad åldring motsvarar både inomhus- och utomhusklimat. Vi har en unik kapacitet när det gäller fukt- och temperaturkontrollerade klimatkammare och har avancerad utrustning för att studera beständighet mot värme, ozon, kemikalier, bränslen, oljor eller mekanisk belastning.

 

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

+46 10 516 55 42

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mia Sjöqvist

Kontaktperson

Mia Sjöqvist

Enhetschef

+46 10 516 57 08

Läs mer om Mia

Kontakta Mia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.