Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elektronik i järnvägsfordon

Utredning av elektronik i tåg för godkännande enligt EN 45545-2 - Järnvägar - Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter.
Avsnitt 4.3 - Grupperingsregler.

Syfte

Tabell 2 i EN 45545-2 listar de vanligaste produkterna för tåg. Tabell 3 är till för produkter som inte är listade i tabell 2 men är av enklare utformning med få ingående material/komponenter. För mer komplexa produkter såsom elektronikprodukter som består av en mängd olika material och komponenter finns ingen tydlig kravställning i EN 45545-2. För de här produkterna krävs en utredning om vad som behöver provas för att produkten i sin helhet skall gå att klassificera. Utredningen följer det flödesschema för grupperingsregler som finns i avsnitt 4.3 i standarden.

Vart och ett av produktens ingående materialen/komponenterna skall hanteras i flödesschemat. Det finns en del regler att förhålla sig till när det kommer till exponerad yta, vikt och avstånd.

Ett material eller en komponent som väger upp till och med 10 g och som inte sitter i direkt kontakt med nåt annat material eller annan komponent som saknar godkännande enligt EN 45545-2 behöver inte provas eller grupperas.

  • En grupp definieras vara material/komponenter som befinner sig inom 200 mm i vertikalt led och 20 mm i horisontellt led.
  • Per grupp får man ha upp till och med 100 g (interiört) eller 400 g (exteriört) brännbart material som inte kräver provning.
  • Per grupp får man ha upp till och med 500 g (interiört) eller 2000 g (exteriört) brännbart material som uppfyller kraven enligt kravställning R24 (EN ISO 4589-2)
  • Grupper som väger mer än 500 g (interiört) eller 2000 g (exteriört) måste uppfylla kraven enligt kravställning R22 (interiört) eller R23 (exteriört) (EN ISO 4589-2, EN ISO 5659-2, NF X 70-100-1 & -2 eller EN 17084)

Ovan regler gäller för grupper men även för enstaka material/komponenter som har en exponerad yta som är mindre än 0.2 m2.

Exponerad yta större än 0.2 m2 leder automatiskt till provning enligt kravställning R1 (interiört) eller R7 (exteriört) (ISO 5658-2, ISO 5660-1, EN ISO 5659-2+toxicity (EN 45545-2, annex C eller EN 17084).

Ett alternativ till ovanstående utredning är att produkten uppfyller något av de krav som ställs i 4.2 h i EN 45545-2. Här finns bland annat möjligheten att placera sin produkt i ett skåp som skyddas av någon form av släcksystem. En sådan lösning kan innebära att produkten är godkänd att installera utan provning.

Metod

En utredning innebär att produkten vägs och mäts och sedan plockas isär i så stor utsträckning som möjligt. När detta är gjort så vägs de ingående materialen/komponenterna. Om det är relevant så mäts även avstånd mellan dessa material/komponenter samt den exponerade ytan.

Rapporten för utredningen beskriver förutsättningarna för ett godkännande av produkten enligt EN 45545-2. Produkten samt alla ingående material/komponenter fotas av på våg för att läggas in i rapporten tillsammans med en tabell där alla invägda material/komponenter listas. I tabellen finns information om hur de olika materialen/komponenterna skall utvärderas.

Leveranser

Efter provning levereras en utredningsrapport på svenska eller engelska.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Order Specification Form” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Tjänst

Elektronik i järnvägsfordon

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid utredning

1 styck komplett enhet av slutprodukten tillsammans med en detaljerad innehållsförteckning

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

+46 10 516 50 84

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.