Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

EN 45545 - Brandsäkerhet i järnvägsfordon

Brandsäkerhet i järnvägsfordon är viktigt för passagerare, personal och egendom. Genom att använda material med goda brandegenskaper minskar risken för brand och spridning av rök och flammor. RISE provar och utvärderar material och produkter i tåg, tunnelbana och spårvagn för att säkerställa att de uppfyller gällande krav enligt EN 45545.

Vad innebär brandsäkerhet i järnvägsfordon? 

Brandsäkerhet i järnvägsfordon fokuserar på att förhindra och begränsa effekterna av bränder i spårgående fordon såsom höghastighetståg, pendeltåg, tunnelbana och spårvagn. Att använda material med goda brandegenskaper, design som minimerar brandrisker samt välfungerande brandskyddssystem förbättrar brandsäkerheten.

Utvärdering av brandsäkerhet i järnvägsfordon

För att utvärdera brandsäkerhet i järnvägsfordon kombineras branddynamisk provning och provning av brandmotstånd i enlighet med EN 45545. Detta tillsammans med avancerad brandforskning leder till utveckling av mer brandsäkra material och konstruktioner.

RISE bidrar till standardiseringsarbetet inom järnvägsfordon

RISE arbetar aktivt med standardiseringen av brandsäkerhetskrav genom vår medverkan i SIS tekniska kommitté 254 - Järnvägar, tunnelbana och spårväg. Vi driver arbetet med brandsäkerhet i järnvägsfordon enligt standardserie EN 45545 genom vårt deltagande som expert i CEN/TC 256/WG 01 "Fire Protection". Vi bidrar även med expertis i ISO/TC 269/WG6.

Provning för brandsäkerhet i järnvägsfordon

Hos oss kan du göra branddynamisk provning enligt EN 45545-2, där material och produkter delas in i olika kravset (R-set) tillsammans med kriterier för godkännande (HL-nivå). Vilken HL-nivå som gäller beror på vilken typ av fordon som materialet eller produkten skall installeras på. Vidare utför vi provning enligt EN 45545-3, vilket avser brandmotståndsprovning av väggar, golv, elektronikskåp med mera. Vi erbjuder även ad-hoc provning av allt från små komponenter till kompletta fordon. Du hittar länkar för provningsmetoder till höger på denna sida.

Databas för brandsäkerhet enligt EN 45545-2 och EN 45545-3

Söker du information om godkända material och produkter? Då kan du söka i databasen Rolling Stock Materials, där företag listat brandsäkra material och produkter som godkänts enligt EN 45545-2 eller EN 45545-3.

RISE forskning inom brandsäkerhet i järnvägsfordon

RISE driver utvecklingen inom brandsäkerhet framåt. Vi deltar i forskningsprojekt, både nationellt och internationellt och  resultat från vår forskning har påverkat såväl provningsförfaranden som brandsäkerhetskrav i järnvägsfordon och infrastruktur. Inom EU-projekten FIRESTARR och TRANSFEU bidrog vi till utvecklingen av provningsstandarderna i EN 45545-serien genom vår expertis inom brandteknik och mätning av giftiga brandgaser.

RISE har bidragit till brandsäkerhet i både kompositmaterial och tunnlar

RISE har också starkt bidragit till utveckling av brandsäkra kompositmaterial för järnvägsfordon inom EU-projekten FireResist och senast Mat4Rail. I dessa projekt utvecklades nya kompositmaterial för att klara höga brandkrav, samtidigt som krav på mekaniska egenskaper uppfylldes. Inom  infrastruktur medförde vårt arbete i det nationella METRO-projektet till att det togs fram ny, viktig kunskap fram om brandsäkerhet i tunnlar för tåg och spårvagnstrafik. 

Vill du veta mer om brandsäkerhet i järnvägsfordon? Varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktperson här nedanför.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Tjänst

RISE Fire DataBase

Få fri tillgång till unik mätdata från brandtekniska forskningsprojekt inom olika produktområden. Exportera och använd data till examensarbeten, forskningsprojekt, inom produktutveckling, som underlag till beräkningar och mycket m…
Expertis

Brandkrav på fartyg

RISE är anmält organ (Notified Body) för det Europeiska Direktivet för Marin Utrustning, 2014/90/EU. Vi vet hur brandkrav på fartyg ska uppnås och hjälper till med certifiering och rattmärkning.
Expertis

CFD och strömningsmekanik

Användningen av Computational Fluid Mechanics (CFD)-modeller och strömningsmekanik har ökat kraftigt de senaste åren inom brandforskning och bland brandkonsulter. För att möta upp den växande efterfrågan har RISE anställt fler exp…
Tjänst

Elektronik i järnvägsfordon

Utredning av elektronik i tåg för godkännande enligt EN 45545-2 - Järnvägar - Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter. Avsnitt 4.3 - Grupperingsregler.
Expertis

Bilbränder

Bilbränder och fordonsbränder är allvarliga händelser som orsakar skador på både fordon, människor och omgivande egendom och miljö. Genom förebyggande åtgärder såsom brandprovning, forskning och brandsäkerhet går det att minska ri…
Tjänst

Databas för godkända material och produkter i tåg

Välkommen till den öppna databasen för material och produkter för tåg som är godkända enligt den europeiska järnvägsstandarden EN 45545-2 - Järnvägar- Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 2: Krav på brandsäkerhet hos…
Expertis

Säkerhet i under­marks­anläggningar

Brand, risk och säkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum, garage och andra undermarksanläggningar är centrala områden i RISE forskning och expertis. Vårt uppdrag är att arbeta för en ökad säkerhet och effektivitet, såväl nationellt som…