Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av kontinuitet - ISO 22301

ISO 22301 ger organisationer, oavsett storlek, ett stöd för systematiskt arbete i sin kontinuitetsplanering. Standarden hjälper din organisation med planer och arbete för att minska sannolikheten, agera på, samt inte minst hur ni återställer efter avbrott när de inträffar.

Syfte

Kontinuitetsplanering är mer omfattande och långsiktigt än katastrofberedskap. Det innebär planering och åtgärder för att en organisation ska kunna fortsätta verksamheten efter t ex cyberattacker, brand, naturkatastrof eller attentat. Inte minst att driftssystem inom IT och andra verksamheter ska fortsätta som tidigare, helst utan avbrott. Har din verksamhet höga krav på tillgänglighet och kontinuitet från intressenter så är ISO 22301 en aktuell standard att titta närmare på.

Med ett certifierat ledningssystem enligt ISO 22301 säkerställer du att er organisations kontinuitetsarbete följer en etablerad standard och verifierar det samtidigt gentemot leverantörer, kunder och andra intressenter.

RISE arbetssätt bygger på dialog och samarbete och vårt mål är att genom revisioner bidra till ständig förbättring av våra kunders ledningssystem. RISE arbetar med värdeskapande hos kund samt forskning och är således en helt oberoende part vid revision.

Våra revisioner kännetecknas av ett innovativt tänk och en konstruktiv, öppen dialog som ger dig nya infallsvinklar och bidrar till utveckling av din verksamhet och ökat förtroende hos dina kunder. Du får samtidigt en trygg och stabil tjänst som är ackrediterad av SWEDAC med mångårig erfarenhet och kompetens inom organisationen.

Hot och sårbarheter i det moderna samhället gör att behovet av kontinuitetsplanering ökar. Även om det innebär att förbereda sig för situationer som förhoppningsvis aldrig uppstår så ger standarden en väg för ett systematiskt arbete inom din organisation. En certifiering enligt ISO 22301 ger er ett ”kvitto” på att ni utför ett ständigt förbättringsarbete på ett systematiskt sätt inom ramen för ert ledningssystem för kontinuitet.  Den årliga revisionen av ledningssystemet bidrar till att förbättringsarbetet och effektiviteten utvecklas.

Metod

En certifieringsprocess via RISE innebär en oberoende ackrediterad process med specifika krav för certifiering av ditt ledningssystem för kontinuitet.  Ditt ledningssystem för kontinuitet säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Se beskrivning av RISE certifieringsprocess för ledningssystem.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för kontinuitetshantering enligt ISO 22301:2019 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för kontinuitet - ISO 22301

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Christoffer Ewers

Kontaktperson

Christoffer Ewers

Certifieringsingenjör

+46 10 516 63 46

Läs mer om Christoffer

Kontakta Christoffer
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Camilla Rosswill

Kontaktperson

Camilla Rosswill

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.