Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bestämning av härdighet mot spänningskorrosion hos kopparlegeringar

Spänningskorrosionssprickbildning (SCC) i ett material kan uppstå i vissa för materialet specifika miljöer. Sprickor kan utlösas av pålagd spänning, t.ex. genom montering av en komponent, eller genom egenspänningar som kvarstår i materialet sedan tillverkning och bearbetning. Rörkopplingar och ventiler av mässing används ofta i vattenledningssystem

Syfte

Provning i en ammoniakalisk atmosfär enligt ISO 6957 visar om mekanisk spänning (pålagd spänning eller egenspänning) kan orsaka spänningskorrosionssprickning i produkter av kopparlegeringar vid användning eller lagring. Provningens stränghetsgrad kan regleras genom ändring av pH-värdet hos den lösning som ger den ammoniakaliska atmosfären.

I standarden ges rekommendationer för val av pH-värde, baserat på i vilken miljö produkten är tänkt att användas. RISE är ackrediterat av SWEDAC för provning av härdighet mot spänningskorrosion enligt ISO 6957.

Metod

Provning av härdighet mot spänningskorrosion enligt ISO 6957 görs genom att provobjekten avfettas, betas och monteras enligt monteringsanvisning för produkten, t.ex. med kopparrör eller plaströr. Montaget exponeras sedan för en ammoniakalisk atmosfär, given av en lösning med justerat pH (svarande mot olika typer av korrosiva miljöer) i rumstemperatur under 24 h.

Eventuell sprickbildning orsakad av spänningskorrosion utvärderas efter exponering med hjälp av optisk mikroskopi. I de fall sprickor observeras vid utvärderingen, och kriterier för godkännande ska baseras på sprickdjup, prepareras tvärsnitt av materialet kring sprickan/sprickorna och sprickdjup mäts med hjälp av optisk mikroskopi.

Bedömning kan t ex göras utifrån de godkännandekriterier som finns i NKB (Nordiska kommittén för byggbestämmelser) Produktregler. Inga godkännandekriterier anges i standard ISO 6957.

Leveranser

Resultat levereras i form av en rapport.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Bestämning av härdighet mot spännings-korrosion hos kopparlegeringar (t.ex. mässing) enligt ISO 6957

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

ISO 6957

Pris

Kontakta nedanstående person för prisuppgift eller offert

Leveranstid

Provning kan oftast (dock beroende av rådande beläggning vid beställning) startas inom 2-3 veckor efter att vi erhållit beställning och provobjekt. Provningen tar sedan ca 2 veckor att slutföra och rapportera

Förberedelser

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt märkta provföremål, rörbitar för montering, monteringsanvisning för produkten samt uppgifter om vilket pH-värde lösningen ska hålla vid exponering (beroende på vilken miljö produkten behöver godkännas för).
Vid bedömning enligt NKB Produktregler ska provningen göras på 3 stycken provobjekt.

Peter Eriksson

Kontaktperson

Peter Eriksson

Forskare

+46 10 516 60 71

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.