Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beredning av additiva byggprocessen för pulverbäddslaser

Det förberedande steget till tillverkning med pulverbäddslaser är byggjobbsberedning och är i det steget där processparametrar, komponent- och byggstrategi sammankopplas och ansätts. I anslutning till detta genomförs analys av beredningens tillverkningsbarhet och estimat av eventuella risker i byggprocessen

Syfte

RISE behandlar tillhandahållen komponentgeometri med orientering i byggvolymen, konstruktion och ansättning av supportstruktur och tilldelning av processparametrar. Detta genererar en bygg-fil för vald pulverbäddslasermaskin.

Det finns en rad olika utmaningar som hanteras vid tillverkning av komponenter med pulverbäddslaser som överhettning, deformationer, med mera. Dessa kan medföra problem under processen som förorsakar att komponenten fallerar under tillverkningen eller ger ett obrukbart resultat. Därför kombineras beredningen med en analys av dessa risker för att höja sannolikheten för lyckad tillverkning.

RISE erbjuder byggjobbsberedning för de metalliska material som har godkänts av maskinleverantören eller RISE.  

Metod

Processen består av fyra steg som utförs i sekvens men kan med fördel itereras för att öka byggjobbsberedningens tillverkningsbarhet.

Stegen i processen:

Komponentorientering – utifrån kundspecifikation i form av skriftliga instruktioner/ritningar alternativt i komponentfilens koordinatsystem (z-led anger byggriktning). Finns ingen kundspecifikation kan RISE erbjuda rekommendationer utifrån parametrar som distorsionstendens, kostnad och supportbehov.

Supportkonstruktion – utifrån valt material tilldelas lämplig supportstruktur och anpassas utifrån processkännedom av våra applikationsingenjörer.  

Tilldelning av processparametrar – alla godkända material har en eller fler parameteruppsättningar med olika fördelar. Valet görs i dialog med kunden och tilldelas bygg-filen.     

Analys av tillverkningsbarhet – kan genomföras med stor variation i omfattning. Som lägsta nivå måste bygget granskas av en applikationsingenjör för att riskbedömas och godkännas för vald process. Detta processteg kan utökas med geometrianalys och processimulering utefter kundens önskemål.   

Leveranser

Resultaten levereras enligt överenskommelse, men oftast i form av en skriftlig rapport tillsammans med tillhandahållen körfil för vald maskin.

Mer information

Det här är en av många tjänster som ingår i Applikationscenter för additiv tillverkning. För mer information besök:

Applikationscenter för additiv tillverknings webbplats

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Byggjobbsberedning för pulverbäddslaser i metalliska material

Pris

Pris vid offertförfrågan

Kontaktperson

Arvid Svanberg

Forskare

+46 10 722 33 45

Läs mer om Arvid

Kontakta Arvid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.