Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CoHM3D

Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter

Projektet Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer (CoHM3D) syftar till att bygga in smarta funktioner i kritiska komponenter som befinner sig i extrema miljöer.

Projektets mål

CoHM3Ds mål är att införa digitaliserad tillståndsmätning av kritiska komponenter som befinner sig i krävande miljöer där utvändigt placerade sensorer på traditionellt sätt inte kan användas.

Genom additiv tillverkning (AM) kan avancerade fiberoptiska nät, inte olikt människans nervsystem, placeras inne i komponenter där tillståndsmätning på väl valda positioner kan ske på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta kommer att realiseras genom att koppla samman tre innovativa discipliner, additiv tillverkning, fiberoptiska sensorer och förstärkt verklighet (augmented reality, AR) och lösa industriella problem genom digitalisering, uppkoppling och maskininlärning.

Kombinationen av 3D-tillverkning och FBG-sensorer är unikt och radikalt genom att parametrar, såsom temperatur och töjning, kan mätas i normalt sett otillgängliga punkter, i realtid och med hög noggrannhet.

Satsning, finansiär och utlysning

Satsningen är kopplad till regeringens strategiska samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material och ingår i ett regeringsuppdrag för digitalisering av industrin. Syftet är att skapa förutsättningar till en position för svensk industri i framkant av digitaliseringsområdet.

Finansiär är Vinnova, inom utlysningen "Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri, spjutspetsprojekt".

Sammanfattning

Projektnamn

CoHM3D

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2017-05 - 2019-11

Partner

Brogren Industries, Carpenter Powder Products, Gestamp Hardtech, Proximion, RISE, Uddeholms, XMReality

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.