Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
microtailering of composites

Skräddarsydda kompositer för värmestyrning av e-motorer

Elektrifieringen av transportsektorn ses som en av lösningarna för att
förverkliga en minskning av växthusgaser. Målet med detta projekt är att
utveckla nya polymerformuleringar för två tillämpningar inom elmotorer:
omslutning av kopparlindningen och impregneringsharts (som omsluter
statorn).

Målet med projektet är att utveckla nya polymerformuleringar för passiv kylning av elmotorer, för särskilt två tillämpningar: omslutning av kopparlindningen och impregneringsharts (som omsluter statorn).

Genom kombinerade experimentella och simuleringsstudier ska dessa formuleringar komma att motsvara kraven för två huvudsakliga slutanvändningar.

Dess bearbetbarhet och funktionella prestanda kommer att verifieras på både laboratorie- och prototypnivå. För att uppnå huvudmålet bör särskilda mål uppnås:

  • Att utveckla lämpliga elektriskt isolerande polymerformuleringar som har minst 30 % förbättrad värmeledningsförmåga samt tillräckliga mekaniska egenskaper för tillämpningen.
  • Att uppnå ett optimerat polymersystem som är lämpligt för impregnering och laminering genom att kombinera olika processer.
  • Att tillverka prototyper för elmotorer för verifiering av livslängd samt kunna påvisa en 10-procentig ökning av motorns effektivitet.

Sammanfattning

Projektnamn

Termiskledande kompositer för e-motorer

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator and deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 years

Total budget

6 Milion SEK

Partner

Scania, St. Gobain, Alva Industries, Von Roll, Engtex AB, Thomas Vågberg, Dept of Physics

Finansiärer

Swedish Energy Agency

Koordinator

Projektmedlemmar

Stacy Trey

Kontaktperson

Stacy Trey

Forskare

Läs mer om Stacy

Kontakta Stacy
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Termisk konduktivitetsmätning

Ackrediterad termisk konduktivitetsmätning enligt "Transiet Plane Source" metoden. TPS metoden kan användas för att mäta den termiska konduktiviteten och specifika värmekapaciteten på solider, vätskor, …
Pressmeddelande

Sveriges första testbädd för hållbar komposittillverkning

I Piteå bygger forskningsinstitutet RISE en helt ny testanläggning för hållbar komposittillverkning. Testbädden medför nya möjligheter att testa, utveckla och demonstrera hållbara material, tekniker och tillverkningsprocesser för …
Expertis

Kemisk och termisk plastanalys

Vi har kunskap om polymerers kemiska och fysikaliska egenskaper och erfarenhet av att analysera polymerer i plast, fibrer, ytskikt , gummi och lim mm, med hjälp av olika tekniker såsom FTIR, DSC, TGA, DMTA, mikroskopi mm. Vi utför…
Tjänst

Accelererad korrosionsprovning – Saltdimma och kondensation

Faktorer som temperatur, kontamineringar, fukt och regn har en nedbrytande effekt på de flesta material. Genom accelererad provning kan ett materials hållbarhet bestämmas under kontrollerade former.
Expertis

Tillämpat livscykeltänkande

För att möta vår tids hållbarhetsutmaningar inom tex klimat och resurser behöver företag, myndigheter och andra aktörer vidareutveckla hur de bidrar till produkter och tjänsters miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet över…
Pressmeddelande

​Nationellt uppdrag kring elektriska fordon till RISE

22 maj träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg ledande företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri. Ett resultat av mötet är att RISE …
Expertis

LCA av drivlinebatterier

Elektrifiering av fordonsflottan sker i allt snabbare takt, bland annat av miljöskäl. Utsläppen under framdriften är ju noll. Hur det ser ut i andra delar av livscykeln och var man bör rikta förbättringsarbete för att få största m…
Projekt

Adding Transparency to Circular Flow of Batteries by Blockchain Technology

Detta projekt syftar till att öka tillit och transparent mellan aktörer i en cirkulär värdekedja av batterier genom att utveckla och validera ett verktyg som använder blockkedjeteknik för att verifiera och spåra prestanda hos ensk…