Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av polymerer och plastmaterial med Spektroskopi och termisk analys

Vi har kunskap om polymerers kemiska och fysikaliska egenskaper och erfarenhet av att analysera polymerer i plast, fibrer, ytskikt , gummi och lim mm, med hjälp av olika tekniker såsom FTIR, DSC, TGA, DMTA, mikroskopi mm. Vi utför materialbestämningar, karakteriserar materialegenskaper, utreder skador och haverier för plast och gummiprodukter.

Kunskap och opartiskhet

Vi har en stor instrumentpark och en bred såväl som djup kompetens om plastmaterial, kemikalier och regelverk som ger oss stora möjligheter till problemlösning. Som statligt ägt oberoende forskningsinstitut kan du som kund lita på vår opartiskhet. 

Analyser och utredningar

Materialanalyser görs av flera olika orsaker, man vill veta om man fått rätt material vid en leverans, vilket eller vilka material som finns i en återvunnen materialström, om materialet innehåller fyllmedel, otillåtna additiv, eller vid vilken temperatur materialet har sin glasomvandlingstemperatur eller när det smälter. Vi anlitas ofta för skadeutredningar då material havererat av olika anledningar. Vi försöker reda ut vad som orsakat haveriet och ge råd om hur det kan undvikas i framtiden. 

Instrument och utrustning

På RISE finns utrustning för termisk analys såsom DSC (Differential Scanning Calorimetry) med vilken termiska transitioner som t ex. glasomvandlingstemperatur, smältning, kristallisation och oxidation mm kan bestämmas, TGA (Termogravimetrisk Analys) med vilken termisk nedbrytning, polymerinnehåll och förekomst av tillsatser t ex fyllmedel kan mätas, samt DMTA (Dynamisk Mekanisk Termisk Analys) med vilken vi kan mäta reologiska egenskaper. FTIR Spektroskopi används för att bestämma typ av polymer, tillsatser och föroreningar i material och kemisk påverkan t. ex. oxidation. Då ovan beskrivna utrustning inte räcker till kontaktar vi våra kollegor för kompletterande avancerad mikroskopi eller kemiska analyser. Vi utför analyser enligt ett stort antal standardiserade metoder, men vid behov anpassar vi eller utvecklar nya specifika analys- och provningsmetoder. 

Leveranser

Analysresultat skickas oftast i rapportform med förklaring till resultaten och slutsatser. Vi finns alltid till hands för rådgivning och förklaring av resultat.

Fredrik Stig

Kontaktperson

Fredrik Stig

Enhetschef

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.