Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
När ordinarie leverans och produktion inte fungerar krävs nya lösningar
Foto: RISE

Resilient försörjning av material och produkter vid kris och konflikt

Ett plötsligt leveransstopp eller en kraftigt ökad efterfrågan på en produkt kan leda till ökad sårbarhet i samhället och hota liv och hälsa.

Under Covid-19 blev det tydligt att Sverige har svårigheter att klara inhemsk försörjning av kritiska material och produkter vid kriser. Nuvarande system bygger på små lager och en ständig ström av leveranser av material och produkter från utlandet. Vi har vant oss vid en viss leveranskapacitet och alla verksamheter förväntar sig att leveranserna skall komma, med rätt mängder och i rätt tid. Under en krissituation vet vi att så inte alltid är fallet.

Resilient system

Ett nytt robust och anpassningsbart system behöver byggas upp för att trygga försörjningen av material och produkter när leveranserna från omvärlden inte fungerar eller när “normal” volym inte räcker till. För att klara det krävs både beredskap och kunskap.

Syftet med projektet är att utveckla en försörjning av kritiska material och produkter vid störningar och undersöka hur stabiliteten kan stärkas generellt. Det handlar om att bygga ett resilient system, här definierat som ”förmågan att leverera funktion vid förändrade förutsättningar”.

Nya arbetssätt och system kan ge ett strukturerat sätt att säkra nödvändig materialtillgång, starta upp och producera kritiska produkter och på förhand verifiera systemens motståndskraft.

Projektet ska identifiera brister men också möjligheter inom Sverige. Forskningen fokuserar på alternativa material, tillverkningstekniker och aktörer, som kan träda in och komplettera eller kompensera vid brist eller störningar i ”normal” produktion.

Cirkularitet viktig del

Möjligheter till cirkulära materialflöden, där vi återanvänder eller återvinner material och produkter för att täcka behovet, är en viktig del för att säkra tillgång. Inom projektet kommer särskilt fokus att ligga på cirkulära lösningar för inhemsk plast, metall och elektronik.

När det gäller produkter ska projektet utvärdera möjligheterna att snabbt sätta upp produktion av munskydd, 3-D printad produkt samt en eller flera kritiska elektroniska komponenter. För att klara en sådan omställning behöver kompetensförsörjningen säkras. Projektet kommer därför även att undersöka hur produktionssystem, instruktioner och processer bäst utformas så att arbetet kan utföras även av den som är ovan.

Mätning och verifiering

För att öka kunskapen om hur förberedda vi är och kvalitetssäkra material- och produktionssystem ska projektet bygga en modell för verifiering av resiliensnivå. Vad man då gör är att sätta mått på hur väl ett system fungerar och vad det kan förväntas leverera givet vissa specifika omständigheter.

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Resilient försörjning och produktion

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinering, projektledning, forskning

Projektstart

Varaktighet

Fyra år

Total budget

7 734 239

Finansiärer

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Benny Lyvén

Kontaktperson

Benny Lyvén

Affärsutvecklare

+46 10 516 52 68

Läs mer om Benny

Kontakta Benny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karolina Vikingsson

Kontaktperson

Karolina Vikingsson

Projektledare

+46 10 516 55 37

Läs mer om Karolina

Kontakta Karolina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.