Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Product Service Systems

Product Service Systems in the Nordics

I ett produkttjänstsystem (product service system - PSS) ägs produkten av producenter (eller leverantör). I stället för att köpa produkten betalar kunden för utnyttjande eller funktion vilket gör att den som erbjuder PSS har incitament att maximera användningen av produkten i synnerhet under hela dess livscykel.

PSS och dess roll i en cirkulär omställning utvärderas i ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet.    

Norion Consult (tidigare känd som PlanMiljø) har i samarbete med Norsus, VTT, Environice, RISE, Vito och IIIEE fått i uppdrag att undersöka de möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid en övergång från traditionell produktförsäljning till PSS.

I projektet kommer man särskilt att fokusera på att se till att modellerna för PSS i Norden kan uppnå en ökning av hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig produktion i de nordiska länderna. Fokus på befintliga PSS i Norden är en viktig del av projektet. Olika modeller kommer dessutom att pilot testas för att identifiera styrkor och svagheter hos olika tillvägagångssätt för PSS. 

Utvärderingar av pilotprojekten, rekommendationer för att underlätta PSS i Norden samt konsekvenserna och potentialen av PSS som ett sätt att öka cirkulariteten i Norden kommer slutligen att ingå som en del av rapporten till Nordiska ministerrådet.

Sammanfattning

Projektnamn

PSS in the Nordics

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Delatagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

NORSUS, VTT, Environice, Vito, IIIEE

Finansiärer

Nordic Council of Ministers

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.