Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Produkttjänster som främjar effektiv reursanvändning och hållbarhet

PROSPERITY genererar kunskap om samspelet mellan affärsmodeller, användarpraxis och relaterade hållbarhetseffekter. Projektet syftar till att gynna tillverkningsindustrier med hög miljöpåverkan inom konsumentbranschen samt ta fram akademiska resultat som ligger i framkanten inom området affärsmodeller för hållbarhet.

PROSPERITY är ett treårigt projekt som undersöker hur nya affärsmodeller kan främja resurseffektivitet och minskar klimatpåverkan via nya produktions- och konsumtionsmönster. Produkttjänster ses alltmer som ett sätt att revolutionera hur konsumenter tillgodoser sina behov och samtidigt åstadkomma betydande resurseffektivitetsvinster över hela värdekedjan. Det saknas dock kunskap om hur befintliga och potentiella användare av produkttjänster bidrar till dess utveckling samt hur konsumentbeteende kan stödja eller hindra resurseffektivitet. Trots att några studier har antagit att affärsmodeller kan spela en väsentlig roll i övergången till ett mer hållbart samhälle saknas även empiriskt bevis för en sådan utveckling, där befintliga sociotekniska system omvandlas genom nya sätt att konsumera och använda tillverkade produkter. PROSPERITY består av ett tvärvetenskapligt angreppsätt som sammanför teoretiska perspektiv inom affärsmodeller, social practice teori och transition teori för att undersöka utvecklingen av nya affärsmodeller inom tillverkningsindustri med en hög miljöpåverkan inom Sverige och Nederländerna. Projektet syftar till att generera kunskap som kan nyttjas i framtida forskning samt ge stöd till diverse olika praktiker som försöker åstadkomma en mera klimatvänlig och effektiv användning av naturresurser.

Sammanfattning

Projektnamn

PROSPERITY

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen, Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5,7 mkr

Partner

Maastricht University, Nancy Bocken

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Steven Sarasini

Forskare

Läs mer om Steven

Kontakta Steven
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.