Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ballast efter nedbrytningsförsök

Nedbrytning av makadamballast för höghastighetsspår

Vilka krav ska ställas på makadamballast för höghastighetsspår? I projektet studeras nedbrytningsprocesserna, provningsmetoder och tillgången på material kartläggs kring tidigare planerade sträckningar för höghastighetsspår med en största högsta hastighet > 250 km/km i Sverige. Dagens krav i utlandet på ballast för höghastighetsbanor sammanställs.

Makadamballast i järnvägsspår

I ett ballasterat spår förs belastningarna från passerande tåg ner till järnvägsbanken via slipers. Slipers är inbäddade i makadamballasten i banöverbyggnaden som är längt upp i järnvägsbanken. Ballasten utsätts för höga och upprepade belastningar när spåret är i drift. Det leder till en successiv nedbrytning av ballastkornen som skiljer sig åt för olika ställen i ballastlagret.

Nedbrytningsprocesserna är komplexa och beror förutom på belastningarna också på vilka grundegenskaper det valda bergmaterialet har, mikrosprickor i kornen, kornformer och kornstorleksfördelning, hur materialet läggs ut och packas i ett spår. Banunderbyggnadens konstruktion har betydelse för bäddstyvheten. Nedbrytning sker också vid spårarbeten, t ex i samband med spårriktning. Produktionsmetoderna av ballastmaterial påverkar ballastens kvalitet och motståndet mot nedbrytning. 

En litteraturstudie genomförs där nedbrytningsmekanismerna studeras och forskning inom kring ballastnedbrytning sammanställs. Relevans hos dagens krav och standardiserade provningsmetoder utvärderas.

Tillgång på material för höghastighetsbanor

De geologiska förhållandena och befintliga ballasttäkter längs sträckningarna beskrivs. Material från ett antal utvalda täkter väljs ut och utvärderas med de provningsmetoder som anges i standarden för järnvägsmakadam; SS-EN 13450. Materialen representerar olika ballastkvaliteter som har en spridning i tekniska egenskaper inom dagens krav för järnvägsmakadam för konventionella spår som inte är avsedda för höghastighet.

Sammanfattning

Projektnamn

Makadamballast för höghastighetsspår

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare

Projektstart

Varaktighet

1 år, 6 månader

Total budget

1 600 000 kr

Partner

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Lars Jacobsson

Kontaktperson

Lars Jacobsson

Senior forskare

+46 10 516 56 19

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.