Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning, kontroll/revision och certifiering av ballast

Ackrediterade provningar när det gäller mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper på ballast och filler till väg-, asfalt-, bruk och betongändamål enligt EN 12620, EN 13043 och EN 13139. Vi utför även produktrevisioner på ovan nämnda områden mot byggproduktförordningen, CPR. RISE är anmält organ inom området.

Syfte

Ballast enligt ovan ingår i system AVCP 2+ enligt byggproduktsförordningen (CPR) vilket innebär typprovning, egenkontroll och extern revision/kontroll för tillverkaren.

Resultaten från provning och revision utgör bland annat underlag för kunders CE-märkning mot EN 12620, EN 13043 och EN 13139. Det kan tillexempel röra sig om typprovning eller tillverkarens egenkontroll.

Provningar som vi utför är oftast ackrediterade men vi utför även provningar enligt metoder som inte omfattas av vårt ackrediteringsbeslut. I dagsläget kan vi utföra ca 30 metoder inom ballastområdet ackrediterat.

Vi kan även hjälpa till med att provbereda och prova stuffer eller borrkärnor från nya tilltänkta täkter.

Se även våra tjänster inom Petrografisk analys för ballast, Alkalisilika Reaktioner - ASR, petrografisk analys och Certifiering enligt byggproduktförordningen (CPR).

Metod

Provning på ballast och filler sker i vårt laboratorium lokaliserat i Borås. Revisioner sker ute hos tillverkaren. Se vanliga metoder under Standarder. 

Leveranser

Provningsrapport och revisionsrapport enligt metod/standard erhålls. Certifieringsavdelningen har möjlighet att ställa ut certifikat.   

Se allmänna villkor och särskilda villkor för ackrediterade uppdrag på Villkor | RISE.

Beställning

Beställning görs via kontaktpersoner eller genom att ladda ned och maila beställningsformuläret. Skicka gäran e


Tjänst

Provning, kontroll/revision och certifiering av ballast till väg-, asfalt-, bruk och betongändamål

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Standarder

SS-EN 12620 Ballast för betong

SS-EN 13043 Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

SS-EN 13139 Ballast för bruk

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning

SS-EN 933-3 Flisighetsindex, ej ackrediterad 

SS-EN 933-4 LT-index (kornform), ej ackrediterad 

SS-EN 933-5 Andel krossade korn, ej ackrediterad 

SS-EN 933-6 Flödestal (<4 mm), ej ackrediterad

SS-EN 933-8 Finmaterialkvalitet, sandekvivalent, ej ackrediterad 

SS-EN 933-10 Kornstorleksfördelning filler

SS-EN 1097-1 Motstånd mot nötning: micro-Deval

SS-EN 1097-2 Motstånd mot fragmentering: LA-tal

SS-EN 1097-6 Korndensitet och vattenabsorption

SS-EN 1097-7 Korndensitet filler

SS-EN 1097-8 Bestämning av poleringsvärdet, ej ackrediterad

SS-EN 1097-9 Motstånd mot nötning av dubbdäck: kulkvarn

SS-EN 1367-1 Frys-tö-provning i vatten

SS-EN 1367-1 Frys-tö-provning i saltlösning

SS-EN 1744-1 avsnitt 7 Vattenlöslig kloridhalt

SS-EN 1744-1 avsnitt 15.1 Organiska föroreningar: humus

SS-EN 1744-1 avsnitt 15.2 Organiska föroreningar: fulvosyra

SS-EN 196-2 del 4.4.2 Syralöslig sulfat, likvärdig provning med SS-EN 1744-1 avsnitt 12, ej ackrediterad

SS 187186:2017 (fd SP0658) Total svavelhalt, likvärdig provning med SS-EN 1744-1 avsnitt 11:2

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Information om leveranstid ges av kontaktperson.

Ida Lubera

Kontaktperson

Ida Lubera

Laboratorieingenjör

Läs mer om Ida

Kontakta Ida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.