Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bergmekanisk provning

I och med att infrastrukturprojekt växer i storlek krävs högre utnyttjandegrad av bergmaterialet för att hålla ned byggkostnader med bibehållen säkerhet. Mer precisa beräknings- och dimensioneringsmodeller, som t ex kan användas vid projektering, kräver detaljerad kunskap inom bergmekanik och om olika bergmaterials egenskaper.

Syfte

I vårt bergmekaniska laboratorium finns utrustning för bergmekanisk provning som i vissa delar är unik i landet. Denna ger möjlighet att kunna genomföra provning t ex i samband med byggnation av infrastrukturprojekt eller i rent forskningssyfte.

Vi kan erbjuda olika provningsmetoder. Utöver dessa finns möjlighet att göra specialprovningar efter önskemål eftersom det finns en bredd av mekaniska provningsutrustningar och stort kunnande inom provning inom de olika laboratorierna.

Vi har bland annat genomfört ett stort uppdrag åt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) rörande avancerad bergmekanisk provning i samband med projektering av arbetet med platsundersökningar för förvaring av använt kärnbränsle. SKB har allt eftersom frågat efter ny kunskap om de mekaniska egenskaperna hos bergmaterialen. RISE har efterhand utvecklat vissa delar av provningsmetoderna för att få nya typer och förbättrade resultat.

Metod

Vi utför många metoder baserade på ASTM och ISRM standarder. Vid förfrågan kan vi ta in fler metoder då vi har en bred utrustningsbank. Vår utrustning är anpassad för bergmekaniks provning av hög kvalité. Vi kan utföra enaxiella kompressionsprov, triaxiella kompressionsprov, indirekta dragförsök (brazilianprov), direkta dragförsök, point load strength, cerchar abrasivity test, densitet, porositet, vattenhalt, normalbelastning och direkt skjuvprov, enaxiellt och triaxiellt efterbrottsbeteende med flera.

Vi kan lösa transporter mellan borrplats och RISE laboratorium i Borås.

Vi kan även borra ut kärnor från stenar för provning.

Leveranser

Vi levererar rapport, diagram och bilder före och efter provning i 360° vy med svart eller vit bakgrund. 

Mer information

Bergmekanik Triaxiell kompression berg
Foto: Caroline Lägermo

Uppställning av triaxiell kompression av ett bergprov med lokal och global axiell deformationsmätning samt radiell deformationsmätning med LVDTs.


Bergmekanik UCS Enaxiell kompression med LVDTs i maskin
Foto: Caroline Lägermo

Uppställning av enaxiell kompression (UCS) av ett bergprov med lokal axiell deformationsmätning samt radiell deformationsmätning med LVDTs.


Bergmekanik Brazilian försök
Foto: Caroline Lägermo

Uppställning för indirekt drag (Brazilian) försök.


Bergmekanik Cerchar abrasivity
Foto: Caroline Lägermo

Cerchar abrasivity prov. Provet repas med en spets per repa. Spetsarnas nötning mäts sedan vartefter bergprovets hårdhet klassas.


Beställning

Beställ tjänsterna genom att ringa eller mejla kontaktpersonerna.

Fakta

Tjänst

Bergmekanisk provning

Instrument

Kraft / momentgivare

Storhetsområde

Kraft och moment

Område

Provning, Samhällsbyggnad

Standarder

  • ASTM D7012-14e1 Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures
  • ASTM D3967-16 Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens  
  • ASTM D5731-16 Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications
  • ASTM D2216-19 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
  • ASTM D7625-10 Standard Test Method for Laboratory Determination of Abrasiveness of Rock Using the CERCHAR Method
  • Flera olika metoder enligt ISRM

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Vid normal arbetsbelastning kan vi påbörja provning inom två veckor från provmottagning och avsluta rapporten inom en vecka efter provningens avslut.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Lars Jacobsson

Kontaktperson

Lars Jacobsson

Senior forskare

+46 10 516 56 19
lars.jacobsson@ri.se

Läs mer om Lars

Caroline Lägermo

Kontaktperson

Caroline Lägermo

Ingenjör

+46 10 516 51 82
caroline.lagermo@ri.se

Läs mer om Caroline