Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild Brikk
Foto: Brikk

Mission : Psykisk hälsa i skolan

 

Samhällsutmaningen för projektet Mission: Psykisk hälsa i skolan handlar om att via missions- & innovationsdrivna insatser främja en hållbar skola med fokus på elevers välbefinnande och livskvalitet. RISE uppdrag är att följa upp, utvärdera och proaktivt stötta utvecklingen av projektet som leds av Region Blekinge

Samhällsutmaningen för projektet Mission: Psykisk hälsa i skolan handlar om att via missions- och innovationsdrivna insatser främja en hållbar skola med fokus på elevers välbefinnande och livskvalitet. En central fråga för genomförandet av projektplanen handlar om hur regionala och kommunala aktörer (i synnerhet skolan), näringsliv, civilsamhällesorganisationer, akademi, med flera kan stödja varandra i riktning mot projektplanens mål, effektmål och vision.

RISE uppdrag är att följa upp, utvärdera och proaktivt stötta utvecklingen av projektet som leds av Region Blekinge. Regionen ligger högst i Sverige vad gäller receptutskrivning av antidepressiva läkemedel inom åldersgruppen 0–17 år. I Rödebyskolan, årskurs 1–9, i Karlskrona kommun saknade 25% elever fullständiga betyg läsåret 2021/2022.

Projektet har två syften:

1) ”att med en systemförändrande ansats som utgår ifrån målgruppens behov skapa de bästa förutsättningarna att hållbart främja psykisk hälsa i skolan i Blekinge.”

2) ”att förutsättningarna som projektet bygger upp ska skapa möjligheter att skala upp arbetet för att inom ramen för större nationella och internationella satsningar kunna främja psykisk hälsa hos fler elever och även skolpersonal och vårdnadshavare.”

Det konkreta målet är att, utifrån erfarenheterna från uppföljningen av projektet, bygga en uppföljnings- och utvärderingsmodell för Region Blekinge och Blekinges kommuners gemensamma arbete med de komplexa samhällsutmaningar som faller inom ramen för överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention – ”Uppdrag psykisk hälsa”.

RISE ska bidra med följande forskningsrelaterade insatser:

  • Aktionsforskning som syftar till att bidra med lärande och utveckling som kvalitativt processtöd som rör organisation, styrning, genomförande och uppföljning.
  • Effektlogikkedja med aktiviteter, indikatorer, målsättningar och uppföljning

Sammanfattning

Projektnamn

Mission : Psykisk hälsa i skolan

Status

Pågående

Region

Region Blekinge

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Projektmedlemmar

Björn Hellström

Kontaktperson

Björn Hellström

Forskare

+46 73 035 54 04

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marit Eskel

Kontaktperson

Marit Eskel

Projektledare

+46 73 055 33 61

Läs mer om Marit

Kontakta Marit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.