Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Rigga för effekt

Rigga för effekt är ett metodstöd för organisationer som vill utveckla sin förmåga att arbeta med behovsanalys, grupputveckling, effektlogik, uppföljning och kontinuerligt lärande, med ambitionen att skapa en lärande organisation. https://player.vimeo.com/video/783935870?h=cac7deb098

Syfte

I samhällsförbättrande arbete saknas ofta inte goda intentioner och engagemang. Däremot utförs mycket av arbetet i ett system präglat av kortsiktighet och stuprör där specifika uppdrag för olika aktörer medför en risk att grundorsaker och behov försvinner bland målformuleringar och styrmodeller. Vi riskerar att göra det vi alltid gjort, eller göra nya saker bara för att göra nya saker. Vi är vana att formulera mål och slagord, men mindre vana vid att motivera varför vi ska dit, hur och veta om vi rör oss i rätt riktning. Med Rigga för effekt vill RISE hjälpa till att adressera dessa utmaningar.

Lösning

Social and Health Impact Center (SHIC) stöttar verksamheter och föreningar i att med hjälp av effektlogik arbeta behovs- och utfallsfokuserat och skapa hanterbara system för uppföljning och lärande. Organisationens kapacitet att prioritera insatser utifrån behov och egen förmåga stärks genom att träna på effektlogikens olika användningsområden. 

Rigga för effekt är främst ett metodstöd organiserat kring olika moduler som introducerar varje delmoment med filmklipp, presentationsmaterial och övningar och är fritt tillgängligt att använda sig av. Strukturen används även som utgångspunkt för att utforma mer djupgående utvecklingssamarbeten där SHIC stöttar organisationer utifrån specifika behov och förutsättningar, och faciliterar lärande.

Metod

Rigga för effekt består av fyra moduler:

  1. Effektlogik. SHIC stödjer organisationer att upprätta effektlogiker genom olika workshopupplägg anpassade efter den specifika organisationer. Det sker dels genom att öka förståelsen för effektlogikens användningsområden, dels mer praktiskt genom att utgå från den konkreta verksamheten.
  2. Behovsanalys. Utöver det använder SHIC olika kvantitativa och kvalitativa metoder för att kartlägga och analysera behoven, som exempelvis djupintervjuer, fokusgrupper, enkäter och Rasch-analyser. Vi undersöker och stöttar organisationer i att kartlägga sin organisatoriska förmåga till förändring.
  3. Samarbete och grupputveckling. SHIC utgår från forskning inom beteendevetenskap, förändringsledning och principer för välfungerande grupper för att tillsammans med verksamhetsgrupper och samarbetskonstellationer utarbeta arbetsrutiner som främjar utfallsfokuserade arbetssätt.
  4. Mätning och uppföljning. Social and Health Impact Center (SHIC) specialiserar sig, som namnet antyder, på att mäta sociala och hälsomässiga utfall. Det innebär att vi med hjälp av effektlogik och mätteknisk expertis dels kan vara ett stöd i att utforma indikatorer och uppföljningssystem som är relevanta och skapar maximalt lärande, dels kan skapa och kvalitetssäkra både kvantitativa och kvalitativa mått.

Leveranser

Organisationen blir stärkt i sin förmåga att arbeta med behovsanalys, grupputveckling, effektlogik, uppföljning och kontinuerligt lärande; den kommer närmare att bli lärande organisation. 

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Rigga för effekt

Pris

Pris vid offertförfrågan

Marit Eskel

Kontaktperson

Marit Eskel

Projektledare

+46 73 055 33 61

Läs mer om Marit

Kontakta Marit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Shirin Bartholdsson

Kontaktperson

Shirin Bartholdsson

Innovations- och processledare

+46 73 031 19 40

Läs mer om Shirin

Kontakta Shirin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.