Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Intelligent Secure Trustable Things

InSecTT kommer att sammanföra tingens internet och artificiell intelligens för att uppnå den fulla potentialen av "Artificial Intelligence of Things". InSecTT utvecklar intelligenta, säkra och pålitliga system för industriella tillämpningar som tillhandahåller kostnadseffektiva, säkra, samverkande intelligenta lösningar.

Artificial Intelligence of Things (AIoT) är en naturliga utveckling av både artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) eftersom dessa områden kan stärka varandra. AI ökar värdet på IoT genom att omvandla data till användbar information, till exempel med hjälp av maskininlärning.  Samtidigt ökar IoT värdet på användningen av AI genom effektiv relevant datainsamling och -utbyte. nSecTT - Intelligent Secure Trustable Things, ett paneuropeisk projekt med 52 viktiga partner från 12 länder (EU och Turkiet), kommer att leverera intelligenta, säkra och pålitliga system för industriella applikationer. Dessa kommer att bestå av kostnadseffektiva intelligenta lösningar som täcker hela kedjan från givare till beslutsfattare genom säkra, pålitliga anslutningar och interoperabilitet som binder samman sakernas internet och artificiell intelligens. InSecTT syftar till att skapa förtroende för AI-baserade intelligenta system och lösningar som en viktig del av AIoT.

InSecTT kommer att främja samarbete mellan stora industriella aktörer från olika domäner, ett antal mycket innovativa små och medelstora företag från hela Europa och forskningsorganisationer och universitet i forskningens framkant. Projektet innehåller en stor mängd branschdrivna användningsfall från i olika applikationsområden där Europa är i en ledande position som smart infrastruktur, byggnadsteknik, tillverkning, bilindustri, luftfart, järnväg, kollektivtrafik i tätort, sjötrafik och hälsa. Demonstrationer av InSecTT-lösningar i kända miljöer som flygplatser, tåg, hamnar och hälsosektorn kommer att ge stora effekter på både hög och bred nivå, från medborgare till europeiska intressenter. InSecTT kommer att lansera intelligenta lösningar på marknaden genom att demonstrera dessa inom olika sektorer över hela Europa och därmed stärka Europas industri och återigen göra europeiska lösningar till en ledare inom den senaste tekniken.

InSecTT kommer att öppna nya marknadsmöjligheter för den europeiska industrin genom  att avsevärt minska tiden till marknaden och kostnaderna för pålitliga AIoT-lösningar, särskilt genom att använda ny design och tekniska byggstenar. InSecTT kommer att i hög grad bidra till att Europeiska Unionen kan uppnå den fulla potentialen med " Artificial Intelligence of Things". Det kommer att bidra till att etablera EU som ett centrum för intelligenta, säkra och pålitliga system för industriella applikationer. Baserat på en stark industri med ett gediget rykte och ett samhälle med välutbildade, informerade medborgare, kan vi skapa förutsättningen för produkter och tjänster baserade på AI som stämmer med europeiska värden och "Made in Europe".

Use case on "Driver Monitoring and Distraction Detection using AI": RISE bidrog med en teknisk implementering och en demonstrator för övervakning av förarbeteende och detektering av distraktion. Dessa distraktioner definieras som användning av enheter orelaterat till körning som varar längre än två sekunder och dessa är enligt forskning kopplade till en fördubbling av risken för en kollision. Vi övervakar sådan enhetsanvändning via: a) smartphone-sensorer, b) bärbara (smartklockor) sensorer och c) kamera för att märka händelserna. Vi använder AI-modeller på edge-enheter för identifiering av distraktioner från sensorerna och kamerorna. Den inspelade sensordatan presenteras sedan i en webbapplikation som sammansmälter information för att utbilda och träna förare.

https://youtu.be/bZW1eEvL57k

Sammanfattning

Projektnamn

InSecTT

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Participants and national coordinator

Projektstart

Varaktighet

39 months

Partner

ABB, Westermo, TietoEvry, RTE, Mälardalens högskola, KTH Royal Institute of Technology

Finansiärer

VINNOVA, European Commission

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Pasqualina Potena

Kontaktperson

Pasqualina Potena

Senior Researcher

+46 72 510 37 25

Läs mer om Pasqualina

Kontakta Pasqualina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.