Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Kompetensförsörjning

Innovativ kompetensförsörjning

Projektet ska testa och ta fram en modell för att möta kompetensbrist inom offentlig sektor. Välfärden står inför en omfattande kompetensutmaning det kommande decenniet. Demografiska förändringar bidrar till arbetskraftsbrist samtidigt som behoven av vård och omsorg ökar kraftigt. 

Bakgrund

Vi står inför en hård verklighet: det är tydligt hur det skapar en brist på arbetskraft – det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt många nya yrkesutövare att välkomna in i välfärdens olika branscher. Det betyder att hur vi ser på och hur vi använder och utvecklar den kompetens vi redan har, blir avgörande. Även om det finns en potential i att öka arbetskraften, så kommer det inte räcka. Den största potentialen finns istället i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska.

Projektet ska testa och ta fram en modell för att avlasta utbildad personal inom vård, måltid och skola genom att möjliggöra uppgiftsväxling och samverkan över organisationsgränser och sektorer genom att införa en ny tvärprofessionell yrkesroll. Vårt fokus är måltidsverksamheterna.

Hur?

Genom en designdriven innovationsmodell som går ut på att:

  • Förstå nuläge
  • Utforska förbättringspotential
  • Mini design sprint från skalning
  • Sammanställa och skapa digitalt verktyg
  • Sprida erfarenheter till de som önskar lära sig mer

Sammanfattning

Projektnamn

Innovativ kompetensförsörjning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

projektledare/koordinator/processledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Västra Götaland regionen

Finansiärer

Huvudfinansiär Västra Götalandregionen, Medfinansiär Lidköping kommun, Medfinansiär Ulricehamn kommun, Medfinansiär Sjukhusmåltider i Fyrbodal och område Södra Älvsborg.

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11.Hållbara städer och samhällen
Michaela Holmberg

Kontaktperson

Michaela Holmberg

Projektledare

+46 10 516 66 28

Läs mer om Michaela

Kontakta Michaela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Linn Johansson

Kontaktperson

Linn Johansson

Innovations- och processledare

+46 10 228 42 68

Läs mer om Linn

Kontakta Linn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.