Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Måltid Sverige

Måltid Sverige är ett nationellt kunskapsnav för måltider i skola, vård och omsorg. Syftet är att lyfta och utveckla offentliga måltider i Sverige, genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Några exempel på projekt som RISE drivit inom offentlig måltid genom Måltid Sverige och Skolmatsakademin.

Måltid Sverige bygger på partnerskap mellan regioner och medlemskap med kommuner. Vi har funnits sedan 2016 och kontinuerligt vuxit sedan dess. Idag är över 120 organisationer med i Måltid Sverige. 

Måltid Sverige är oberoende och både finansiering och drivkrafter bygger på regioners och kommuners behov och aktuella utmaningar från verksamheter, samt input från forskning och nätverk.

Livslångt lärande   

Varje termin erbjuder Måltid Sverige ett brett utbud av olika kompetenshöjande och inspirerande aktiviteter. Vi arrangerar utbildningar och skapar en struktur för erfarenhetsutbyte som leder till kompetensförstärkning i offentlig måltid.

Nätverk   

Måltid Sverige koordinerar tematiska nätverksträffar för medlemmar. Prioriterade teman är framtidens hållbara måltider och integrering av måltiden i skola, vård och omsorg. Vi medverkar i, och är ett komplement till, regionala och lokala nätverk.

Forskning- och utvecklingsprojekt

Måltid Sverige fångar upp behov som kan tas vidare i forsknings- och utvecklingsprojekt inom RISE eller tillsammans med universitet och högskolor. Detta kan bidra till att höja kunskap inom offentlig måltid och utveckling av framgångsrika metoder och innovationer. 

Måltid Sverige för ut forskning genom olika forum och kanaler med syfte att forskning ska bli tillämpbar och relevant för måltidsverksamheterna.

 Vi har kontakt och kopplar ihop oss med projekt och initiativ som finns runt om i landet. 

Målet med Måltid Sverige är att

• Stärka den offentliga måltidens betydelse inom skola, vård och omsorg.
• Höja kompetensen och öka utvecklingstakten inom offentlig måltidsbransch.
• Vara en länk mellan forskning och måltidsverksamheterna så att forskningsresultat blir tillämpbart, samt föra tillbaka behov av ny forskning till universitet och högskola.

Fakta om nätverket

Namn

Måltid Sverige

Region

Region Gotland, Region Halland, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen

Finansiärer

Nätverkets webbplats

Evenemang

Forskningsforum Offentliga måltider

Mer information

Webbisdan hjälper dig att hålla koll på Måltid Sveriges utbildningar och aktiviteter samt andra intressanta möten och konferenser. Är du intresserad och vill veta mer?

Medlemskap

Tillsammans utvecklar vi framtidens offentliga måltider!

I Måltid Sverige lär och inspireras vi av varandra i syfte att lyfta och utveckla offentliga måltider i Sverige. I Måltid Sverige får kommuner och regioner tillgång till ett starkt nätverk som kan möta framtidens utmaningar för måltider i vård, skola och omsorg tillsammans.

Erbjudande 

  • Digitala utbildningar i livsmedelshygien, specialkost och köksekonomi
  • Tematiska nätverksträffar med erfarenhets- och kunskapsutbyten som utvecklar medarbetare och verksamhet
  • Ett eller flera webbinarium varje termin med aktuella teman
  • Omvärldsbevakning och nyhetsbrev 4-6 gånger per år
  • Tillgång till vår hemsida, inkl. kalendarium där vi samlar olika aktörers relevanta mat- och måltidsarrangemang
  • Kanal för forskning och kunskap samt en ingång till utvecklingsprojekt där vi fångar upp behov, bevakar utlysningar och initierar projekt
  • Handböcker/modeller att tillämpa i verksamheten

Tillägg med förmånsrabatt för medlemmar

  • Programlagda aktiviteter som möter aktuella behov och bidrar till kompetensutveckling
  • Uppdragsutbildningar skräddarsydda för er verksamhet 
  • Webbutbildning: Värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet

Behandling av dina personuppgifter

Elin Backlund

Kontaktperson

Elin Backlund

Projektledare

+46 10 516 66 70

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Michaela Holmberg

Kontaktperson

Michaela Holmberg

Projektledare

+46 10 516 66 28

Läs mer om Michaela

Kontakta Michaela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.