Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
hav

Hur kan fiske bidra till en mer hållbar utveckling?

Livsmedelproduktion baserat på fiske har många fördelar jämfört med landbaserad animalieproduktion. Sjömat från fiske är generellt sett ett mer hälsosamt livsmedel och har oftast en lägre klimatpåverkan, samt är inte i behov av exempelvis landareal och bekämpningsmedel. Men hur kan man möjliggöra dess fulla potential?

Havet täcker merparten av vår planets yta men men bidrar bara med 2% av vår livsmedelskonsumtion. Det här projektet tar ett steg tillbaka och försöker se förbi nuvarande nyttjande och inställningar för att se på fiske utifrån helt nya perspektiv. Den övergripande frågeställningen är: Hur skulle fisket se ut om FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030), Parisavtalet och Konventionen om biologisk mångfald tilläts definiera målsättningen?

Projektets delmål är att:

  • Integrera livsmedelsperspektiv och marinekologi för att identifiera hur fiske kan producera mer mat med minskad miljöpåverkan.
  • Jämföra fiske med andra livsmedelssystem för att identifiera var och hur sjömat bäst kan bidra till hållbar konsumtion.
  • Studera hur värderingar, psykologiska mekanismer och etik kan främja en övergång till hållbarhet.

Projektet är tvärvetenskapligt och samarbetar med sjömatsindustrin, naturvård och norska myndigheter.

RISE roll är att bidra med expertis kring hållbarhetsutvärderingar av sjömat för att identifiera hur man kan mäta och förbättra hållbarheten.

Sammanfattning

Projektnamn

Framtidens fiske

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

25,3 miljoner NOK

Finansiärer

Norges Forskningsråd

Mer information om projektet från Bergens universitet

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
14.Hav och marina resurser
Sara Hornborg

Kontaktperson

Sara Hornborg

Forskare

+46 10 516 66 96

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Friederike Ziegler

Kontaktperson

Friederike Ziegler

Forskare

+46 70 420 56 09

Läs mer om Friederike

Kontakta Friederike
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.