Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
tvilling

Digital Vision Sverige - Nationell hubb för digitala tvillingar

Städer är ytterst komplexa system och mängden information som behövs för att fatta informerade hållbara beslut är i det närmaste oändlig. Digitala tvillingar har potential att bli ett kraftfullt verktyg för planering av morgondagens hållbara städer och samhällen.

Digitalisering är en stor möjliggörare för framtidens samhällsbyggande och hållbar tillväxt. Den befintliga byggda miljön likväl som den som växer fram de kommande åren behöver ställa om både i takt med färdplaner kopplat klimatmål men också för att ligga i linje med de utvecklingsmål som satts inom Agenda 2030. 

För beslutsfattare såväl som planerare, projektörer, utredare och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är det idag en utmaning att tillgodogöra sig all den mängd information och data som finns framtagen kring våra städer. För att vi ska kunna dra nytta av all data som samlas in i alltifrån dagvattenutredningar till projektlogistik behöver vi kunna tillgängliggöra den och samtidigt omsätta informationen i kunskap. Ett tillvägagångssätt som idag är på framväxt både inom kommun och på den kommersiella marknaden är att skapa en digital tvilling där 3d kartor kombineras med data och dialogverktyg.

I och med den utveckling som skett i branschen inom digitalisering de senaste åren, är nu fler och fler organisationer redo för nästa stora kliv i det digitaliserade samhället, men för att vi ska kunna nyttja digitala tvillingar och dess fulla potential krävs en nationell samordning och en strategisk samverkan mellan alla parter i samhällsbyggnadsprocessen.

Under 2022 togs rapporten "Fortsatt Utredning av projekt Digitala tvillinga i Samhällsbyggnadssektorn" fram av Smart Built Environment. Rapporten byggde på två strategiska projekt som tidigare genomförts inom SBE, "Digital Supply Chain" och "Förstudie av digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn". Dessa projekt landade i en tydlig beskrivning av nuläge och förslag på fortsatt arbete inom området digitala tvillingar. I båda fallen identifierades ett behov av ökad samordning av olika initiativ och förbättrad tillgång till data och gemensamma standarder. Syftet med rapporten från 2022 var att undersöka förutsättningarna för att en eller flera organisationer skulle kunna driva sektorns gemensamma frågor inom området digitala tvillingar på ett hållbart sätt genom en nationell samordningshubb. Resultatet byggde på flera kvalitativa intervjuer och pekade på RISE som den aktör med störst potential att ta sig an ett sådant uppdrag.

De huvudsakliga drivkrafterna för hubben kommer att vara:

- Skapa och hantera ett informationsramverk för digitala tvillingar i den svenska samhällsbyggnadssektorn.

- Driva internationalisering inom området

- Bygga nätverk och främja samarbete mellan aktörer för att homogenisera landskapet för digitala tvillingar i Sverige

- Bidra till teknisk, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet med digitala tvillingar som verktyg

Sammanfattning

Projektnamn

Nationell hubb för digitala tvilingar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

8 miljoner SEK

Partner

Sweco, DTCC, DTSC, Sveriges allmännytta, Malmö kommun, Eskilstuna kommun, Sundsvall kommun, Ludvika kommun, Vision Sverige - Linköpings universitet, Sokigo AB, Värmdö kommun, Chalmers tekniska högskola

Finansiärer

Smart Built Environment/Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Jenny Carlstedt

Kontaktperson

Jenny Carlstedt

Projektledare

+46 10 251 38 22

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anton Gustafsson

Kontaktperson

Anton Gustafsson

Senior Researcher

+46 70 364 34 34

Läs mer om Anton

Kontakta Anton
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.