Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE leder ny nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad

24 maj 2023, 07:31

Digitalisering är en stor möjliggörare för framtidens samhällsbyggande och hållbar tillväxt. Städer och samhällen, befintliga som tillkommande, behöver snabbt ställa om för att nå uppsatta hållbarhetsmål och klara framtida kriser. Digitala tvillingar har potential att vara nästa stora kliv i utvecklingen av det digitaliserade samhället. RISE får nu uppdraget att leda en ny tvärsektoriell kunskapsplattform som ska driva utvecklingen av området digitala tvillingar i Sverige.

Våra livsmiljöer behöver ställa om både i takt med klimatförändringar och grön omställning, men också för att skapa robusta samhällen och miljöer med motståndskraft mot framtida kriser. I en digital tvilling sammanlänkas data från flera olika källor, och ger på så sätt en datadriven, begriplig och gemensam lägesbild av till exempel en stad. I den digitala tvillingen kan man simulera samband och åtgärder och därmed ta effektivare beslut i den komplexa process som samhällsbyggnad och samhällsplanering innebär.

– Genom den digitala tvillingen kan stora mängder data göras tillgänglig och begriplig och därmed ligga till grund för bättre planering, mer grundade beslut och effektivare samarbeten. I framtidens digitala tvillingar kommer vi, genom att skapa komplexa scenarier, kunna studera hur våra planeringsbeslut påverkar alltifrån människors hälsa, energianvändning, resvanor till hur väl rustade våra miljöer kris och risker säger Camilla Berggren Tarrodi, projektledare på RISE Research Institutes of Sweden.

Just nu sker en uppväxling inom området digitala tvillingar, både nationellt och internationellt, och det finns ett behov av att samordna och kraftsamla kring området i Sverige. RISE har genom sin storlek och sitt tvärdisciplinära uppdrag och förmåga utsetts att vara drivande part i utvecklingen framåt. Den nationella kunskapsplattformen kommer stärka Sverige och driva internationalisering inom området. Genom hubben skapas ett informationsramverk för digitala tvillingar i den svenska samhällsbyggnadssektorn, och här ska nätverk byggas för att främja samarbete mellan aktörer för att homogenisera landskapet för digitala tvillingar i Sverige. Hubbens primära uppgift är att genom digitala tvillingar bidra till teknisk, ekonomisk, social, och ekologisk hållbarhet samt förmedla kunskap som kan ligga till grund för effektivare planeringsbeslut, acceleration inom digitalisering, minskad suboptimering och snabbare utveckling av nya tjänster inom samhällbyggnadssektorn.

Projektet finansieras av Formas genom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och deltagande aktörer: DTCC - Chalmers Tekniska Högskola, DTSC - Digital Twin Sustainable Cities, Eskilstuna kommun, Ludvika kommun, Malmö kommun, Region Gotland, Sokigo AB, Sundsvalls Kommun, Sveriges Allmännytta, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) SWECO, Visual Sweden och Värmdö Kommun.

Projektkoordinator & medelsförvaltare : RISE Research Institutes of Sweden AB

 

Presskontakt: Johanna Stål, Kommunikationschef Samhällsbyggnad, RISE johanna.stal@ri.se, 073 040 75 19