Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Image showcasing sustainable wood biocomposite panels with piezoelectric properties and their application in digital technologies.
Foto: Image generated by DALL·E, an AI by OpenAI, for the project DigiWood.

Delignifierade träbiokompositer för digitalisering

Smarta biokompositer för digitalisering och sensorapplikationer.

Utformningen av nya miljövänliga materiallösningar för digital teknik är viktig för en hållbar utveckling. Hållbara piezoelektriska generatorer är attraktiva för ett brett spektrum av tillämpningar i elektroniska enheter och sensorer som kräver låg strömförsörjning. Piezoelektriska generatorer kan effektivt samla mekanisk energi som genereras som svar på applicerade mekaniska påfrestningar och omvandla den till elektricitet via den piezoelektriska effekten. Emellertid har piezoelektriska material begränsad användning på grund av sina höga kostnader, spröda egenskaper och toxicitet.

Detta forskningsprojekt syftade till att utveckla nästa generation av smarta träbiokompositpaneler för digitalisering och sensortillämpningar genom att lägga till en piezoelektrisk funktion till trä. Bulkträ i form av faner med in-plan fiberinriktning är ett attraktivt miljövänligt material för piezoelektriska applikationer på grund av kombinationen av dess låga kostnad, lätta vikt, robusthet och inneboende cellulosa piezoelektriska egenskaper. I detta projekt utforskade vi nya och skalbara träbaserade materiallösningar för digitalisering via design av delignifierade träbiokompositer med inbäddade piezoelektriska tillsatser.

De producerade träbiokompositerna skulle kunna fungera direkt som integrerade paneler för smarta instrumentbrädor inom bilindustrin, hållbara golvbeläggningar i smarta byggnader och bärbara elektroniska enheter för mänsklig rörelseövervakning, och därmed utöka användningsområdet för träbaserade material till nya moderna områden och industrier.

Sammanfattning

Projektnamn

DigiWood

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Céline Montanari

Kontaktperson

Céline Montanari

Forskare

+46 10 516 52 74

Läs mer om Céline

Kontakta Céline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.