Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

BuiltHub

“Dynamic EU building stock knowledge hub - BuiltHub" är ett 4-årigt EU projekt. Projektets syfte är att utveckla en metod att kontinuerligt hantera och förbättra data som behövs för byggnadsrelaterad policy och affärsverksamhet för involverade intressenter i gemenskapen och med access till den utvecklade datahuben.

Det EU-finansierade projektet BuiltHub ska skapa en roadmap och en vision för ett flöde av information som beskriver byggnadsbeståndet i EU och bidrar till långsiktigt minskande beroende av fossila bränslen. För att uppnå detta syfte kommer projektet att utveckla en organiserad och inkluderande metod att samla data i en easy-to-access-and-use plattform.  Den webbaserade BuiltHub plattformen säkerställer och stöder ett kontinuerligt flöde av information genom att aktörer själva kan både bidra med och dra nytta av data. Strategin kommer att appliceras genom att utveckla värdeskapande analyser och tjänster runt data om byggnadsbestånden skräddarsydda analyser för systemets användare.

Utöver att utveckla en roadmap och en plattform så arbetar projektet med att skapa ett europeiskt nätverk för de som är intresserade och arbetar aktivt med det Europiska byggnadsbeståndet och dess omställning. BuiltHub kommer därför att samla omfattande aggregerade data om byggnadsbestånden.  För att samla data som är av intresse för behovsägarna och nätverket, och för att utveckla användbara och justerbara tjänster så behöver BuiltHub engagera aktörer och behovsägare.

Sammanfattningsvis, BuiltHubs mål är att skapa en grund för snabb och kostnadseffektiv byggnadsbestånds omställning genom:

  • utveckling av en robust och hållbar plattform för utbyte av data och data analystjänster för design av renoveringspolicy, program, projekt och finansieringslösningar
  • möjliggörande av ansvarfull och säkert flöde av data om byggnadsprestanda
  • definiering av en standardiserad metod för datahantering för tillförlitliga byggnadsbeståndsstatus kontroller och kontinuerliga analysmöjligheter
  • samlande av relevanta aktörer, projekt och initiativ, så väl som att etablera ett nätverk av data användare

Sammanfattning

Projektnamn

BuiltHub

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

2 000 000 €

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 70 297 97 78

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pei-Yu Wu

Kontaktperson

Pei-Yu Wu

Doktorand

+46 73 031 96 41

Läs mer om Pei-Yu

Kontakta Pei-Yu
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.