Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
BIOMAC

BIOMAC

I mars 2020 antog Europeiska kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi som syftar till att göra den europeiska ekonomin redo för en grön framtid och stärka dess konkurrenskraft samtidigt som miljön skyddas.

En av nycklarna för ett framgångsrikt genomförande av den europeiska cirkulära ekonomin är det ökande beroendet av biobaserade produkter som härrör från biomassa. En bredare användning av sådana produkter kan lösa flera problem kopplade till bortskaffande av fast avfall, eftersom de skulle kunna återanvändas i slutet av sin livscykel, vilket säkerställer full cirkularitet. BIOMAC kommer fylla en befintlig lucka gällande Nanostrukturerade biobaserade material (NBM). NBM kan vara lösningen på flera av de utmaningar som samhället står inför för att nå en cirkulär ekonomi. I dagsläget finns det stora brister vad gäller investeringar, finansiering, uppskalning och vidareutveckling för NBM vilket gör att materialet blir svårt att få kommersiellt tillgängligt.

BIOMAC kommer tillhandahålla tjänster för intressenter och arbeta för att påskynda inträdet för NBM på marknaden. För att uppnå detta kommer BIOMAC OITB att utveckla skräddarsydda lösningar för att producera och integrera nanomaterial över hela den biobaserade värdekedjan. BIOMAC kommer samtidigt att erbjuda tjänster som täcker bedömning av reglering och säkerhet, hållbarhet och cirkularitet. Projektet etablerar en konkret gemenskap av öppet samarbete för intressenter och kunder som möjliggör innovation och minimerar investeringsrisker.

I projektet kommer RISE Processum att använda fiberrejekt, en restström från skogsindustrin, som råvara för framställning av bakteriell nanocellulosa (BNC). Fermenterbart socker utvinns ur fiberrejektet och används av bakterierna för att producera BNC. Nanocellulosan ska därefter användas av andra projektparter i applikationstester till förbättrade egenskaper i förpackningsmaterial och smarta textilier. Parallellt samarbetar RISE Processum med projektpartnerna för att utöka användningen av fermenterbara sockerarter från fiberslam för tillverkning av fler nanomaterial användbara i olika applikationer.

Mål

De slutliga målen för BIOMAC är att hjälpa att itu med hinder som förhindrar utvecklingen av konceptutveckling inom området för nanoaktiverade biobaserade material och produkter, vilket ger en unik möjlighet att testa idéer i en välstrukturerad öppen miljö samt att industrialisera en ny generation av nanoaktiverade biobaserade material. Ambitionen med projektet är att stärka och upprätthålla innovation inom området för europeiska bioekonomiska industrier, genom att minska tiden till marknad för ny nanoteknik, och på så sätt minska kostnader och risker.

Sammanfattning

Projektnamn

BIOMAC

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2024-12-31

Total budget

16 596 702 €

Partner

EUBIA, Luleå Tekniska Universitet , Bio Base Europe , LIST, ATB, The University of Edinburgh, Aimplas, Fraunhofer, Creative Nano, Itene, Aimen, Politecnico, Danish Technological Institute, Nanotypos, Idener, Axia Innovation, Universidad de Burgos, Abis, Exelisis, European Bioplastics , Universitá Degli Studi di Padova , Iris , RDC, Diad Group , Ohmatex, Eversia, Acciona, Novamont, Stam, BE ECO, ISQ Group

Finansiärer

EU - Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Charilaos Xiros

Kontaktperson

Charilaos Xiros

Senior Scientist - Research Coordinator Biotech group

+46 10 516 67 84

Läs mer om Charilaos

Kontakta Charilaos
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.