Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI-agendan för Sverige

En AI-agenda för Sverige. Tillsammans tar vi fram den färdplan som behövs för att ena de pågående AI-initiativ som startats i Sverige.

En AI-agenda för Sverige. Tillsammans tar vi fram den färdplan som behövs för att ena de pågående AI-initiativ som startats i Sverige.

RISE bedriver sedan våren 2019 arbetet med en AI-agenda för Sverige. Arbetet, som samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, avslutades under år 2020. Syftet var att leverera rekommendationer gällande bland annat investeringsbehov och policyutveckling inom områdena forskning, utbildning, näringsliv, offentlig sektor, allmänhet och infrastruktur.

AI är genvägen från idag ohanterliga datamängder till avgörande klimatåtgärder, självkörande fordon och livsavgörande vårdinnovationer. AI ger vår tids problemlösare bättre förutsättningar att utveckla lösningarna för att hantera samhällsutmaningar i tid.

 

AI-agendan bygger på 

  • Delaktighet - Skapa ett stort engagemang med geografisk spridning över hela landet.
  • Processen – bygga upp ett ekosystem av befintliga aktörer och samla initiativ så att det skapa kraft och fokus
  • Konkreta förslag - bygger på engagemang och vilja att utveckla Sverige

 

Vi vill utöka integrationen ännu mer i hela Sverige och och när vi agerar tillsammans kan Sverige skala upp och möte det internationella AI-racet. 

 

Den första leveransen av Agenda of Sweden blir en fullständig rapport med strategi, åtgärder och engagemang så att Sverige kan vara ledande inom hållbar AI för framtiden.
 

Agenda arbetet är indelad i sju arbetsgrupper

Forskning, leds av Danica Kragic, KTH

Utbildning, leds av Jan Gulliksen, KTH

Näringsliv, leds av Salla Franzén, SEB 

Offentlig sektor - leds av Patrick Eckemo, DIGG 

Allmänhet -   leds av Ergin Özdemir, 3D 

Infrastruktur och testbäddar, leds av Markus Andersson, Ericsson

Samt ett editorial board bestående av:

Louise Callenberg, SKL
Carolina Brångby, Svenskt Näringsliv
Daniel Gillblad, RISE
Fredrik Heintz, Linköpings Universitet

Sammanfattning

Projektnamn

AI Agendan

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Jeanette Nilsson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.