Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kraftsamling för tillämpad AI

Utvecklingen av artificiell intelligens går nu så snabbt inom alla branscher – och involverar så många områden, alltifrån AI-teknik till etik och juridik – att det är svårt även för experter och specialister att överblicka alla möjligheter och utmaningar. Centrum för tillämpad AI på RISE ska hjälpa företag och myndigheter att se mer potential i tekniken, använda den klokare och utvecklas snabbare.

Samtidigt som AI-teknologin kan leda till stora språng framåt, kan det också leda till snedsprång. Felsatsningar och missade möjligheter är vanliga när ledningsgrupper investerar i utvecklingsprojekt i sin strävan att ligga i framkant och hänga med i utvecklingen.

– Ordet AI står ofta i vägen för utvecklingen. AI är ett ”hur”, inte ett ”vad”. Det är inte AI ni ska göra, det är med AI ni ska göra det. AI råkar bara vara vad vi kallar området som tillhandahåller de smartaste metoderna för att använda information, säger Sverker Janson som leder Centrum för tillämpad AI på RISE.

Lätt att få tunnelseende

Att ha koll på hur AI-verktygen utvecklas, liksom hur de kan tillämpas i olika branscher och stödområden, är utmanande. Det är lätt att fastna i tunnelseende, så att man bara ser utvecklingen inom sitt eget fält.

Satsningen drar nytta av att RISE arbetar både med AI-tekniken i sig och med de närings- och samhällsområden där AI tillämpas – och dessutom med andra områden som behövs för AIs tillämpning, som digital innovation, utbildning och digital etik.

– Ingen annan organisation har en sådan kombination av bredd, spets och tillämpade perspektiv på AI som vi på RISE besitter. Vi har forskare och extremt kvalificerade experter inom alla relevanta områden. I och med satsningen får våra företag- och och myndighetspartners effektivare tillgång till hela vår expertis och mer strategisk AI-hjälp, säger Sverker Janson

"One-stop-shop"

Satsningen kan ses som en ”one-stop shop” för RISE forskning, expertis och kunskap relaterad till AI.

– Alla perspektiv på AI samlas och samordnas. Ofta är de projekt vi är involverade i speciella, så det kan ibland kräva att toppexpertis är närvarande för att ens inse vad som ska göras. Med den här satsningen blir det lättare att få med sig relevant expertis. Om en partner med RISE har ett AI-relaterat projekt som leder till etiska dilemman, så blir det naturligt att någon av våra experter på digital etik deltar i nästa möte.

Systematiskt och transparent

Tillgången på denna expertis har funnits även förut, men då bara informellt.

– Det har varit mer slumpmässigt, att kontaktpersonen har råkat känna en viss expert personligen. Nu systematiserar vi det här, och skapar mer transparens.

En del av satsningen handlar även om kompetenshöjning internt på RISE med ökat kunskapsutbyte mellan experter och forskare från organisationens olika områden.

– Hela RISE accelererar sin förmåga att hjälpa partners att utnyttja möjligheterna med AI, säger Sverker Janson.

CENTRUM FÖR TILLÄMPAD AI PÅ RISE

Centrum för tillämpad AI på RISE bedriver avancerad forskning inom AI, kopplar samman expertis och applikationer inom RISE och utforskar ett brett spektrum av innovativa applikationer med företag och offentlig sektor.

 

Centrum för tillämpad AI

 

Sverker Janson

Kontaktperson

Sverker Janson

Enhetschef

+46 70 544 33 54

Läs mer om Sverker

Kontakta Sverker
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.