Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI Agendan för Sverige

Sverige har en god position för att både tillgodogöra sig och driva på AI-utveckling, och genom strategiska satsningar, samordning och samsyn kan samhällseffekten bli betydande. 

AI-agendan för Sverige presenterar förslag som syftar till att accelerera de positiva effekterna av AI-användningen i det svenska samhället på kort och lång sikt, samtidigt som riskerna minimeras utifrån visionen att Sverige skall vara ledande i att ta tillvara möjligheterna på ett ansvarsfullt, inkluderande, och hållbart sätt.

Vi avser att kontinuerligt utveckla denna AI-agenda och fortsätta att bredda deltagandet.

ai agendan

AI Agendan är ett initiativ som bygger på engagemang av de aktörer som lagt sin tid under hösten 2019 att deltagit  i arbetsgrupper, workshops och skickat in förslag på aktiviteter utifrån sin erfarenhet och de behov som de sett skulle göra skillnad för att Sverige kan bli det land som är ledande i att nyttja de digitala möjligheterna för en hållbar framtid.

 Kontakt