Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Nätverket AFoU är ett öppet nätverk som verkar för utveckling av framtidens attraktiva arbeten, god arbetsmiljö, kvalitet, innovation och konkurrenskraft. Konkurrenskraft och förnyelse genom goda arbetsförhållanden är vår gemensamma målbild.

Arbetsmiljö och konkurrenskraft hänger ihop

Arbetslivet påverkas allt snabbare av vår omvärld. I samverkan där vi bidrar med olika perspektiv, kan vi förstå skeenden, bearbeta hot och tillvarata nya möjligheter. Tillsammans bygger vi kunskap om hur god arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskap, medarbetarskap, social hållbarhet, kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft hänger ihop och kan stärkas. 

Exempel på projekt vi arbetar med är:
Integrering av arbetsmiljö i verksamhetsutveckling, Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv, E-hälsotjänsters påverkan på arbetsmiljön, Funktionellt delat ledarskap i skolan, Den engagerade arbetsplatsen, Värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning, Social hållbarhet,  Förändringsförmåga, Innovation i offentlig sektor.

Ett öppet och växande nätverk

  • Nätverket AFoU bygger broar och samverkar mellan olika arbetsplatser, yrkesgrupper, branscher, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och forskare. 
  • Vi vill inspirera, dela erfarenheter, ta tillvara kunskaper, omsätta forskning till praktisk nytta samt starta nya samarbeten och projekt kring viktiga frågeställningar för näringslivet och offentliga organisationer.
  • Nätverket AFoUs referensgrupp är sammansatt av arbetsmarknadsparters huvudorganisationer – Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, SKL och Arbetsgivarverket – och lyfter fram utvecklingsbehov som nätverket driver.

Nätverkets AFoU:s arbetsutskott

Göran Johnsson, ordförande för AFoU, tidigare förbundsordförande IF Metall, ordförande i Produktionslyftets styrelse
Ulrika Harlin, samordnare och huvudkontaktperson för AFoU, RISE
Mattias Elg, föreståndare för HELIX Competence Centre, Linköpings universitet
Martina Berglund, Linköpings universitet, HELIX Competence Centre
Caroline Jarebrant, RISE

Du som också brinner för dessa frågor är varmt välkommen till nätverket AFoU. 


Fakta om nätverket

Namn

Nätverket AFoU

Område

Arbetsmiljö

Evenemang

Inspirationsdag: Samverkan för god arbetsmiljö och konkurrenskraft, 21/11 2019

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Bli medlem genom att maila till ulrika.harlin@ri.se och uppge ditt namn, organisation, befattning, titel och telefonnummer. Välkommen!

 


Behandling av dina personuppgifter

Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 10 228 48 28
ulrika.harlin@ri.se

Läs mer om Ulrika