Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nätverket arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Nätverket AFoU är ett öppet nätverk som verkar för utveckling av framtidens attraktiva arbeten, god arbetsmiljö, kvalitet, innovation och konkurrenskraft.

Arbetsmiljö och konkurrenskraft hänger ihop

Arbetslivet påverkas allt snabbare av vår omvärld. I samverkan, genom bidra med olika perspektiv, kan vi förstå skeenden, bearbeta hot och tillvarata nya möjligheter. Tillsammans bygger vi kunskap om hur god arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskap, medarbetarskap, social hållbarhet, kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft hänger ihop och kan stärkas. 

Exempel på projekt vi tillsammans bygger ny kunskap kring är:
Integrering av arbetsmiljö i verksamhetsutveckling, Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv, E-hälsotjänsters påverkan på arbetsmiljön, Funktionellt delat ledarskap i skolan, Den engagerade arbetsplatsen, Värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning, Social hållbarhet,  Förändringsförmåga, Innovation i offentlig sektor.

Ett öppet och växande nätverk

  • Nätverket AFoU bygger broar och samverkar mellan olika arbetsplatser, yrkesgrupper, branscher, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och forskare. 
  • Vi vill inspirera, dela erfarenheter, ta tillvara kunskaper, omsätta forskning till praktisk nytta samt starta nya samarbeten och projekt kring viktiga frågeställningar för näringslivet och offentliga organisationer.
  • Nätverket AFoUs referensgrupp är sammansatt av arbetsmarknadsparters huvudorganisationer – Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, SKR, PTK, OFR och Arbetsgivarverket – och lyfter fram utvecklingsbehov som nätverket driver.

Nätverket AFoU:s arbetsutskott

Göran Johnsson, ordförande för AFoU, tidigare förbundsordförande IF Metall, ordförande i Produktionslyftets styrelse
Ulrika Harlin, samordnare och huvudkontaktperson för AFoU, RISE
Katrin Skagert, RISE
Mattias Elg
, Linköpings universitet
Andreas Wallo, Linköpings universitet
 

Brinner du också för dessa frågor? Varmt välkommen till nätverket AFoU! 

Medlemskap

Bli medlem genom att maila till ulrika.harlin@ri.se och uppge ditt namn, organisation, befattning, titel och mobilnummer. Välkommen!

 

Behandling av dina personuppgifter

Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Katrin Skagert

Kontaktperson

Katrin Skagert

Forskare

+46 73 803 80 54

Läs mer om Katrin

Kontakta Katrin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.