Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sjömat - hållbar och hälsosam mat från fiske och vattenbruk

Intresset för sjömat – eller blå mat – som fisk, skaldjur och alger ökar. RISE stödjer konsumenter och producenter inom sjömat, alltid med hela värdekedjan i åtanke. Hos oss finns tvärvetenskaplig expertis inom sjömat vad gäller allt från hållbarhet till livsmedelsvetenskap. Med RISE vid din sida blir det enklare att möta områdets utmaningar.

Flera olika faktorer som samverkar i värdekedjan inom sjömat. Några av dessa är:

* olika hög grad av miljöpåverkan  
* varierande näringsvärde i foder och mat
* sensoriska upplevelser  
* konsumentintresse
* riskanalys

Vi är övertygade om att det är möjligt att påverka fisk- och skaldjursindustrins framtida utveckling. Genom ett samarbete mellan olika näringsidkare kan vi utveckla nya, attraktiva, trygga, hälsosamma och hållbara produkter. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar väg för både konsumenter och producenter inom sjömat.

RISE erbjudande inom hållbar sjömat

RISE övergripande mål är att underlätta för diversifierat utbud och efterfrågan på hållbara, säkra och hälsosamma skaldjursprodukter. Genom ett partnerskap med RISE får du stöd från våra experter.

Vi bistår inom frågor som exempelvis:

  • Vilka delar i min leverantörskedja har störst miljöpåverkan?
  • Vilken skillnad i miljöpåverkan innebär användning av olika råvaror?
  • Vilket beslutsstöd behövs för att utvärdera hållbarhet i sjömatsproduktion?
  • Hur kan jag utnyttja sidoströmmar för min produktion?
  • Genererar vissa hanteringstekniker ett högre bibehållet näringsvärde?
  • Är det möjligt att addera tång som ingrediens i mina produkter?
  • Föredrar konsumenter nya eller konventionella sjömatsprodukter?

RISE stöttar dig genom:

Leverans av vetenskapliga rapporter och utvärderingar

Vad är det som kännetecknar hållbara alternativ inom sjömat? RISE är en oberoende partner som tillhandahåller vetenskapliga rapporter, sammanställningar och utvärderingar. I vår hållbarhetsöversyn ingår som standard en livscykelanalys. Vi genomför också omfattande miljöbedömningar, litteraturstudier och databearbetning. RISE arbete för en ökad hållbarhet inom fisk- och skaldjursproduktionen vänder sig till hela branschen och innefattar såväl konsument- som producentled.

RISE är en stabil innovations- och affärspartner

Hur kan vi uppnå en hållbar konsumtionsökning genom skaldjursvalorisering? RISE ser fram emot att stötta dig och ditt företag i egenskap av innovativ affärspartner. Vi erbjuder ett praktiskt stöd inom produktutveckling och processdesign, alltid med hållbarhet i fokus. RISE erbjudande inom hållbar sjömat innefattar även områden som sensoriska utvärderingar, kartläggning av konsumentattityder, livsmedelssäkerhet, materialvetenskap och digitalisering. Exempel på ett av våra tidigare projekt är Ensilage-projektet som utvärderar sidoströmmar. I ett annat projekt, Salmonaid, har utveckling av nya ingredienser till fiskfoder som möjliggör hållbar tillväxt undersökts.

RISE har ett brett nätverk

Hur och var hittar du och ditt rätt resurser och kompetens? RISE hjälper dig. Vi har ett brett nätverk inom hela värdekedjan för fisk och skaldjur, både nationellt och internationellt. Vår forskning utvecklas ofta i samarbete med olika företag och organisationer med fokus på praktisk tillämpning. I RISE nätverk finner vi den partner som bäst kan stötta dig i din utmaning inom sjömat och vi ser till att lotsa dig rätt. Genom givande samarbeten når vi innovativa lösningar för en mer hållbar utveckling.

Exempel på några av våra befintliga nätverk och testbäddar är Blue Food Centre och Kristineberg Center. Vi är också samarbetspartners i internationella projekt som SIS Seafood and Feed Resources och FHF Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring.

Varmt välkommen att kontakta RISE för hjälp med dina utmaningar inom sjömat!

 

Läs våra rapporter inom sjömat:

Hornborg, S., Bergman, K. & Ziegler, F. (2021). Svensk konsumtion av sjömat. Rapport, RISE.

Hornborg, S., Axelsson, A. & Ziegler, F. (2023). Driver svensk konsumtion av odlad lax ökat svenskt industrifiske i Östersjön? Rapport, RISE.

Hornborg, S., Bianchi, M. A., Thomas, J.-B., Wocken, Y., Axelsson, A., Sanders, C., Jacobsen, M., Trigo, J. P., Undeland, I. Hallström, E., Bryngelsson, S. & Ziegler, F. (2023). Environmental and nutritional perspectives of algae. Rapport, RISE. 

Hornborg, S. & Axelsson, A. (2023). Hållbarhetsutvärderingar av sjömat i Sverige - nyckelfrågor för mer behovsbaserade verktyg. Rapport, RISE. 

Langeland, M., Ziegler, F. & Wocken, Y. (2023). Greenhouse gas emissions of rainbow trout fed conventional and novel feeds from Baltic region, evaluated using Life Cycle Assessment. Rapport, Mistra Food Futures. 

Ziegler, F., Axelsson, A. & Hornborg, S. (2023). Sverige och sjömaten - idag och imorgon. Kan vi samtidigt öka produktion, konsumtion och hållbarhet? Rapport, Mistra Food Futures. 

Sara Hornborg

Kontaktperson

Sara Hornborg

Forskare

+46 10 516 66 96

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Friederike Ziegler

Kontaktperson

Friederike Ziegler

Forskare

+46 70 420 56 09

Läs mer om Friederike

Kontakta Friederike
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Hållbar konsumtion och produktion av mat

Att kvantifiera miljöeffekter och identifiera förbättringsmöjligheter är nycklar till minskad miljöpåverkan och omställning till hållbara livsmedelssystem.
Berättelse

Sjömat – för en mer hållbar matförsörjning

Hur världens växande befolkning skall förses med mat på ett hållbart sätt är en global utmaning. Mat från sjö och hav, sjömat eller marina livsmedel, är i jämförelse med andra animaliska livsmedel ofta mer hållbara. Kristineberg M…
Berättelse

Ökad kunskap gör sjömaten mer hållbar

Minska på köttet och fyll istället tallriken med lite mer sjömat. Det är bra för klimatet- i alla fall för det mesta. Men för att företagare och konsumenter ska göra mer hållbara val krävs bättre kunskap om råvaror och produktions…
Expertis

Livscykelanalys (LCA)

RISE erbjuder både forskning och konsultverksamhet inom livscykelanalys. Kombinationen av kunskaper inom LCA och djup teknisk kompetens gör oss unika. Vi kan hjälpa dig att kvantifiera miljöeffekter från vaggan till graven, ta fra…
Berättelse

Havets historia kan avgöra framtiden

Världens hav har förändrats oerhört över tid, och under de senaste decennierna har miljön försämrats kraftigt på flera sätt. För att vända utvecklingen och kunna ta hand om havet på ett bra sätt krävs kunskap om hur havsmiljön har…
Berättelse

Fiskbranschens Riksförbund möter påståenden med evidens

Fiskbranschens Riksförbund behövde mer kött på benen för att förklara kunskapsläget och bemöta brännande frågor. Svaret hittade de hos den oberoende expertisen. – Alla branscher har nytta av att gå från åsiktsbaserade till fa…
Projekt

Musselpusslet

Odlade blåmusslor är ett näringsrikt livsmedel med lågt miljöavtryck, som är oberoende av globala leveranskedjor av foderråvaror och avancerad teknologi. Musselpusslet adresserar kunskapsluckor om hur odlingsstrategi, teknik och l…
Projekt

Algers roll i ett hållbart livsmedelssystem - miljö och nutrition

Framtidens utbud och konsumtion av alger förväntas öka både i Sverige och globalt, med stor kommersiell potential. Projektet syftade till att möta behovet av ökad kunskap om algers miljöpåverkan, nutritionella kvalitet och hälsoef…