Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SalmonAid

Fiskfoder från skogsindustrin för lax

Intresset växer från fiskodlingsindustrin att få fram nya foderråvaror för fortsatt och hållbar tillväxt. I projektet SALMONAID var syftet att tillverka en proteinrik ingrediens till fiskfoder, baserat på sidoströmmar från skogsindustrin, som kan ersätta både fiskmjöl och sojabaserade produkter som i dag används i fiskfoder.

Bakgrund och syfte

Vattenbruket möter en ökad efterfrågan på sjömat och ses nu som ett av de mest lovande alternativen för framtida proteinproduktion. Men för att detta ska vara möjligt krävs det att vi hittar lösningar på de många utmaningar som finns, där foderinnovationen är central. Att minska beroendet av fiskmjöl och fiskolja är en hög prioritet för vattenbruket i allmänhet, särskilt för t.ex. laxfiskar som kräver foder med hög proteinhalt.

Syftet med SALMONAID var att utveckla foder för laxfiskar baserat på mikrosvampar som nyttjar restströmmar från skogsindustrin. Målet var ett påskyndande av kommersialisering, nya samarbeten, skapa stärkt internationell konkurrenskraft för svensk forskning och innovation inom svampbaserat fiskfoder.  

Utkomst

Projektet tog fram ett foderkoncept där soja ersattes med mikrosvampbaserat mjöl. Fodret gav goda resultat i utfodringsförsök samt lovande miljömässiga resultat. Projektresultaten är  sammanställda som en ”one pager” nedan.

One pager main findings

Sammanfattning

Projektnamn

SALMONAID

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4 912 000 kr

Partner

RISE Processum, SLU, Domsjö fabriker

Finansiärer

Vinnova

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Sara Hornborg

Kontaktperson

Sara Hornborg

Forskare

+46 10 516 66 96

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.