Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SalmonAid

Fiskfoder från skogsindustrin för lax

Intresset växer från fiskeodlingsindustrin att få fram nya foderråvaror för fortsatt och hållbar tillväxt. I projektet SALMONAID är syftet att tillverka en proteinrik ingrediens till fiskfoder, baserat på sidoströmmar från skogsindustrin, som kan ersätta både fiskmjöl och sojabaserade produkter som i dag används i fiskfoder.

Syfte och mål

Syftet med SALMONAID är att utveckla foder för laxfiskar baserat på mikrosvampar som nyttjar restströmmar från skogsindustrin. Målet är påskyndande av kommersialisering, nya samarbeten, skapa stärkt internationell konkurrenskraft för svensk forskning och innovation inom svampbaserat fiskfoder.  

Utmaning

Vattenbruket möter en ökad efterfrågan på fisk och skaldjur, det ses nu som ett av de mest lovande alternativen för framtida proteinproduktion. Men för att detta ska vara möjligt krävs det att vi hittar lösningar på de många utmaningar som finns, där foderinnovationen är central. Att minska beroendet av fiskmjöl och fiskolja är en hög prioritet för vattenbruket i allmänhet, särskilt för t.ex. laxfiskar som kräver foder med hög proteinhalt.

Lösning

För att möta framtida utmaningar undersöks i projektet foderinnovation för laxfiskar sektorsövergripande och tvärvetenskapligt. I projektet undersöks vidare hur mikrosvampar som odlas på restströmmar från skogsindustrin kan användas för produktion av kommersiellt fiskfoder.

Effekt

Projektet ska stärka internationell konkurrenskraft för svensk forskning och innovation inom skogsbruksbaserat foder. Dessutom planeras en påskyndning av kommersialiseringsprocessen av förslaget koncept genom branschpartnerskap. Projektet kommer också att tillhandahålla tekniska lösningar, vetenskapliga publikationer och processbeskrivningar som kan användas som en policybas.

One pager main findings

One pager main findings (pdf, 669.7 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

SALMONAID

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4 912 000 kr

Partner

RISE Processum, SLU, Domsjö fabriker

Finansiärer

Vinnova

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Sara Hornborg

Kontaktperson

Sara Hornborg

Forskare

+46 10 516 66 96

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.