Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.

Behovet av alternativ försörjning tydliggjordes under Covid-19, då Sverige snabbt behövde få fram fler produkter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Svenska företag ställde om

Ett antal svenska företag kunde relativt snabbt ställa om sin produktion för att möta samhällets nya behov under pandemin. Vid ett flertal tillfällen kunde RISE stötta företagen i denna produktionsomställning. Det gällde inte bara själva produktionsomställningen utan innefattade även omgivande tjänster som stöd vid provning, verifiering av produkter samt kravspecifikationer anpassade till den uppkomna situationen.

Den svenska tillverkningsindustrin är väl utbyggd

Sverige har en väl utbyggd och kompetent tillverkningsindustri. Det ger landet stora möjligheter till produktionsomställning. Men för att en produktionsomställning ska fungera i praktiken behövs stöd och vägledning i att ställa om för att producera nya typer av produkter. Det är här RISE bidrar med sin breda kompetens inom rådgivning, coachning samt sin test- och demomiljö för att accelerera omställning.

Det krävs strategier och förberedelser

På RISE arbetar vi med att ta fram strategier för och bygga upp möjligheten för Sverige att ställa om sin produktion vid kris eller ytterst i krig. På så sätt kan vi producera varor som är avgörande för landets försörjning.

RISE bidrar med kompetens, erfarenheter och kontaktnät

Förutom att RISE kan bidra och medverka vid produktionsomställning har vi även en stor erfarenhet av förebyggande arbete samt kontakt med producenter inom hälsa och sjukvård längs hela värdekedjan.

RISE stöd i produktionsomställning

Inom produktionsomställning och flexibel produktion kan RISE stötta med följande:

 • Material, materialutveckling och produktionsmetoder 
 • Produktdesign och materialval samt eventuella materialbyten vid försörjningsbrist 
 • Tillverkning av reservdelar och alternativa komponenter genom additiv tillverkning
 • Prototypframtagning genom additiv tillverkning
 • Test- och demonstrationsanläggningar inom produktion
 • Utvärdering av produkter 
 • Kontakt med sjukvården för verifiering av användning
 • Guidning kring regelverk
 • Kvalitets-, kostnads- och miljöbedömningar 
 • Vägledning om kriterier vid val av leverantör 
 • Metoder för rengöring, sterilisering och förpackning 
 • Produktionssystemsutveckling
 • Utveckling av organisatorisk förmåga, verksamhetsutveckling och strategier 
 • Kris och innovationsledning

RISE stöttar både förebyggande och akut

RISE bidrar med arbete med standarder, metodutveckling samt certifiering av färdiga produkter. Vi har ett stort kontaktnät inom privat och offentlig sektor, däribland med relevanta myndigheter. Förutom att arbeta förebyggande med stöd och coaching bidrar vi med praktisk expertis vid akuta situationer.

Benny Lyvén

Kontaktperson

Benny Lyvén

Affärsutvecklare

+46 10 516 52 68

Läs mer om Benny

Kontakta Benny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Livsmedel och dricksvatten -totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.
Expertis

Finansiella tjänster inom totalförsvar

Finanssektorn är helt beroende av teknisk infrastruktur och cyberattacker det främsta hotet mot sektorn. Företag och myndigheter genomför ambitiösa övningar och skyddet utvecklas ständigt. RISE bidrar i arbetet.