Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dagens moderna arbetsliv är de organisatoriska och sociala faktorerna av central betydelse för en god arbetsmiljö och effektiv verksamhet. Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden, tillvarata nya möjligheter och stärka förändringsförmågan i verksamheten.

Organisatorisk arbetsmiljö rör faktorer som ledning och styrning, delaktighet, handlingsutrymme och fördelning av arbetsuppgifter. Det handlar också om resurser i form av arbetsmetoder, kompetens och bemanning,  möjligheter till kontroll och återhämtning i arbetet. Social arbetsmiljö rör faktorer som socialt klimat och samspel mellan chefer och kollegor.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen i form av föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) samt föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) beskriver arbetsgivares ansvar och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i linje med ordinarie verksamhetsarbete. Här återfinns grundläggande modell för hur arbetets krav behöver vara i balans med de resurser som finns till förfogande för att inte ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå. 

En god arbetsmiljö är i det moderna arbetslivet en förutsättning för att attrahera kompetent arbetskraft inom såväl privat som offentlig sektor.

Vår kompetens

På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets olika sektorer. Vi bedriver forskning inom området, ofta i tvärvetenskaplig samverkan och tillsammans med universitet och högskolor. Vi bidrar med ett systemperspektiv där arbetsmiljödimensionen integreras i produktions- och verksamhetsutvecklingen.

Forskningen sker oftast arbetsplatsnära tillsammans med företag och organisationer med intresse för frågan och kan röra till exempel organisatoriskt lärande, förändringsprocesser och ledarskap.

Vårt erbjudande

Vi bedriver uppdragsverksamhet inom området organisatorisk och social arbetsmiljö. Utifrån företags och organisationers behov kan vi bland annat göra fördjupade analyser, följeforska och coacha i olika typer av förändringsprocesser där produktions- och arbetsmiljöutveckling integreras. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Mer information

Du kanske även är intresserad av Produktionslyftet - en förändringsresa med produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i fokus.

Katrin Skagert

Kontaktperson

Katrin Skagert

Forskare

+46 73 803 80 54

Läs mer om Katrin

Kontakta Katrin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.