Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Fysisk arbetsmiljö

Utvecklingen i arbetslivet kräver ständigt ny kunskap för att förstå skeenden och tillvarata nya möjligheter. På RISE finns kompetens för att bidra till en hållbar utveckling av arbetsmiljön inom arbetslivets olika sektorer.

En god arbetsmiljö bidrar till effektivitet och konkurrenskraft och utgör en viktig friskfaktor. Fysisk arbetsmiljö innefattar belastningsergonomi (fysisk belastning), exponering för kemikalier och partiklar, exponering för buller och vibrationer, klimat, belysning och säkerhet. Inom RISE finns bred kunskap och erfarenheter med spetskompetens inom dessa olika delar. Detta gäller arbetsmiljöförhållanden inom såväl privat som offentlig sektor. 

Lagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen utgör baskrav som alla arbetsgivare behöver uppfylla. För att attrahera kompetent arbetskraft behöver emellertid arbetsgivaren erbjuda en arbetsmiljö som är bättre än baskraven.  En viktig ingång i arbetsmiljöarbetet är att arbeta förebyggande så att besvär och olycksfall undviks.  Ett väl upplagt förebyggande arbete gynnar individ, organisation och samhälle. RISE bidrar med ett systemperspektiv där arbetsmiljödimensionen integreras i produktions- och verksamhetsutvecklingen.

Arbetsplatsnära forskning

Vi bedriver forskning inom området, ofta i tvärvetenskaplig samverkan och tillsammans med universitet och högskolor. Forskningen sker oftast arbetsplatsnära tillsammans med företag och organisationer med intresse för temat och kan röra till exempel emissioner vid additiv tillverkning, metoder för tillämpat arbete med belastningsergonomi eller hur vibrationer från handhållna maskiner kan minskas.

Uppdragsverksamhet

Vi har även en uppdragsverksamhet inom området. Utifrån företags och organisationers behov kan vi bland annat coacha i olika typer av förändrings- och utvecklingsprocesser. Mätningar i fält av exponering för kemikalier och partiklar är ett annat exempel på uppdrag vi utför.

Caroline Jarebrant

Kontaktperson

Caroline Jarebrant

Forskare

+46 10 228 47 32

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.