Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Testbed PFAS - Reningstekniker

Det andra forskningsspåret inom Testbed PFAS handlar om att hitta reningstekniker för PFAS-förorenad jord och vatten. Det handlar om att ta hand om arvet från tidigare användning av PFAS.

Testbed PFAS - Rening

Forskningsdelen Arv arbetar med PFAS-förorenad mark inom projektet Testbed PFAS. Forskningen utvärderar tekniker för att rena förorenad jord och vatten från PFAS-ämnen. Att hitta effektiva reningstekniker för att ta hand om PFAS-föroreningarna är angeläget för Försvarsmakten och Fortifikationsverket, liksom för andra problemägare i både Sverige och utomlands. PFAS är svårnedbrytbart och misstänks vara hälsoskadligt för både djur och natur. Identifiering av fungerande reningstekniker är en viktig del av forskningen i projektet.

Forskning för att hitta reningstekniker

Forskningen i Arv sker i flera steg. Det första steget är att de företag som är intresserade av att testa sina reningstekniker för PFAS-föroreningar skickar in en intresseanmälan. Utifrån ansökningarna görs ett första urval. Därefter genomförs tester av reningsteknikerna i laboratorieskala, vilket innebär tester med upp till 200 liter vatten alternativt 200 kilo jord. Mängden anpassas till den aktuella reningsmetoden. Resultatet från laboratorietesterna används sedan för att genomföra ett sista urval till storskaliga tester på PFAS-förorenade områden.

Företag som vill testa sin reningsteknik för PFAS är välkomna att kontakta projektledare Tove Mallin på RISE. Eller fyll i vårt formulär, så kontaktar vi dig.

Avancerad analysutrustning används för utvärdering av reningstekniker.

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.