Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan farliga PFAS påverka vår hälsa

I och med att viruset SARS-CoV-2 drabbat världen har frågan om antikroppar hamnat högt upp på dagordningen. Många testar om de har antikroppar och längtan efter ett vaccin är stor. Men i hälften av Sveriges kommuner finns högfluorerade ämnen i dricksvattnet som kan försämra immunförsvarets förmåga att bilda just antikroppar. Behovet av substitut för PFAS är stort.

PFAS står för Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances och omfattar nästan 8 000 olika högfluorerade kemiskt framställda ämnen. De olika PFAS-ämnena finns i dag i många konsumentprodukter, bland annat för att stöta bort vatten, smuts och fett. PFAS används bland annat som ytbehandling i kläder, skor och matförpackningar men även i brandskum, skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

De olika PFAS-ämnena har olika egenskaper och uppför sig olika naturen och i människokroppen. Två av ämnena, PFOS och PFOA, är klassade som reproduktionsstörande och är misstänkt cancerframkallande. Dessa två ämnen verkar dessutom försämra immunförsvarets förmåga att bilda antikroppar.

– I djurstudier har man sett att PFOA och PFOS orsakar ett försämrat svar på vaccination och i studier på Färöarna och i Tyskland har man sett att barns förmåga att bilda antikroppar efter vaccination är försämrat ju mer PFAS de har i blodet, säger Tove Mallin, forskare och projektledare inom avdelningen för säkerhetsforskning vid RISE.

Ansamlas i naturen

Eftersom PFAS-ämnena inte är biologiskt nedbrytbara ansamlas de i naturen och förhöjda nivåer av PFAS har uppmätts i 144 svenska kommuners dricksvatten. Enligt en reglering på EU-nivå får PFOA inte längre tillverkas eller släppas ut på marknaden, inte ens som beståndsdel i ett annat ämne. Sverige och flera andra länder driver dessutom på för en reglering av PFAS-ämnena som grupp. Samtidigt kvarstår behovet av ämnen som är lika effektiva som PFAS utan att vara giftiga.

– Det finns essentiell användning av PFAS, exempelvis brandsläckningsskum som klarar vätskebränder av olika slag, och det finns icke essentiell användning, som beläggning i stekpannor och skidvalla. När det gäller den icke essentiella användningen samarbetar RISE med industrin för att ta fram miljövänliga alternativ, säger Tove Mallin.

Innovationsprojekt ska hitta alternativ

Detta sker inom ramen för ett innovationsprojekt som kallas POPFREE och vars mål är att hitta bra alternativ till PFAS och främja användningen av dessa alternativ i konsumentprodukter. Samarbetet sker i samarbete med tillverkare av papper, textilier, läder, kosmetika, skidvalla, brandbekämpningsmedel och filmbildande produkter och projektet koordineras av RISE.

– POPFREE syftar till en systemförändring där PFAS-fria produkter är det naturliga valet, säger Lisa Skedung, projektledare för POPFREE.

De nya alternativen måste vara hållbara och samtidigt lika effektiva som de som innehåller PFAS

Fluorfri valla i fokus

En produktkategori som fått mycket fokus under projektet är skidvalla. Inom ramen för projektet har testmetodik utvecklats för att snabbare kunna screena teknisk prestanda på nya alternativ och prototyper innan man gör glidtester på snö. Nya fluorfria vallor har tagits fram av projektpartners och inom projektet togs det fram en handlingsplan mot PFAS-fri skidåkning. Nu har Internationella skidförbundet infört ett totalt PFAS-förbud inom alla skidsporter

– Steg 1 och 2 av POPFREE är avslutade och nu går vi in i steg 3, där det är viktigt att få ut de framtagna lösningarna på marknaden, säger Tove Mallin.

Detta sker genom optimering och uppskalning hos producenter av PFAS-fria formuleringar tillsammans med utvärdering av varumärkesägare i verklig miljö. Kunskap, information och lyckade utfasningsexempel kommer att spridas genom riktade event och olika kommunikationskanaler för att öka medvetenhet och engagemang längs värdekedjan från producent till konsument.

Testbädd för rening av vatten

För att ytterligare utvärdera de nya substitutens effektivitet samt för att för att identifiera och utvärdera metoder för rening av PFAS-kontaminerat vatten och PFAS-kontaminerad jord startade 2020 projektet Testbed PFAS. Projektet sker i samarbete med Försvarssektorn (Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk) och koordineras av RISE.

Ett fokus för Testbed PFAS är de brandsläckningsskum som innehåller PFAS och som i många år använts vid övning och släckning av bland annat flygplansbränder.

– Ett spår inom ramen för projektet är att utvärdera olika tekniker för att rena jord och vatten från PFAS och jämföra dem med varandra. Ett annat är att säkerställa att framtidens ersättningsmedel och ersättningsmetoder för PFAS-fri brandsläckning inte har någon negativ påverkan på miljön eller hälsan som vi inte upptäckt tidigare. De nya alternativen måste vara hållbara och samtidigt lika effektiva som de som innehåller PFAS, det handlar ändå ytterst om att rädda liv, säger Tove Mallin.

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.