Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Mål och vision

Målet för Svenska näringsplattformen som verksamhet är att skapa en arena där aktörer samverkar för en ökad cirkularitet för näringsämnen från avlopp. Visionen är cirkulär växtnäringshantering i synergi med de globala hållbarhetsmålen.

Genom Svenska näringsplattformens verksamhet samlas nyckelaktörer för att tillsammans utforska potentialen och öka hållbar användning av växtnäringsämnen från avloppsvatten i svenskt jordbruk.

Plattformen arbetar för en gemensam vision om att det ska skapas tydliga och långsiktiga regelverk som säkerställer återföring av växtnäringsämnen med ursprung i avlopp och att återföring av näringsämnen till lantbruket sker med produkter som håller hög kundanpassad kvalitet gällande miljö och hållbarhet.