Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inbjudna talare på SAIS 2022

Huvudtalare

Amy Loutfi

Professor i Informationsteknologi, Örebro universitet

Titel:AI for robotics and improved human robot interaction

Bio: Amy Loutfi är Professor i Informationsteknik vid Örebro Universitet där hon leder forskningsgruppen "AASS Machine Perception and Interaction Lab". Amy är också aktiv i styrgruppen för WASP. Amy Loutfi fick sin doktorstitel i datavetenskap 2006 i ämnet Maskin-perception. Hennes forskning handlade om hur gassensorer kan integreras i robotsystem, och hur dessa robotar kan interagera med människor för att lösa uppgifter som kräver sensorik och perception. Därefter har hon breddat sin forskning inom perception, bland annat om hur olika AI-metoder som Maskininlärning kan användas för att tolka sensor-data.  Hon har också breddat sin forskning till Människa-dator-interaktion, för olika plattformar med såväl fullt autonoma robotar som robotar styrda på distans. Hon har lång erfarenhet av att jobba med näringsliv och samhälle i forskningsprojekt kring AI, robotik och människa-robot-interaktion.

Amy har också varit starkt engagerad i strategiska frågor för AI i Sverige. Utöver sin roll i WASP, är hon engagerad i AI Sweden, AI competence of Sweden, och regeringens samverkansprogram för digitalisering.

2020 blev Amy invald som medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

 

Barbara Plank

Professor i AI och Datorlingvistik, LMU Munich
Professor i Språkteknologi, IT University of Copenhagen

Titel: Är variation i manuellt angivna klass-etiketter verkligen dåligt för AI?

Sammanfattning: Variation i manuellt angivna klass-etiketter betraktas ofta som oönskat brus. Projekt för att märka bilddata eller språkdata försöker ofta minimera variationen i etiketter givna av människor, för att maximera data-kvaliteten och öka prestandan på maskininlärningen. Men är verkligen all mänsklig variation brus, eller kan det göras till användar information för maskininlärningen? I denna presentation kommer jag att illustrera problemet samt diskutera olika angreppssätt att hantera denna grundläggande fråga.

Bio: Barbara Plank innehar en proffesur inom AI och Datorlingvistik vid LMU Munchen. Där leder hon en forskargrupp inom Naturligt språkbehandling vid Centrum för Informations- och Språkbehandling. Hon är även professor på deltid vid ITU vid Köpenhamns Universitet, och är med och leder NLP North.

Erik Coelingh

Adj. professor i Mekatronik, Chalmers
Produktchef, Zenseact

Titel: Mot noll snabbare för säkrare vägar med AI

Sammanfattning: Vårt uppdrag är att minska antalet dödsolyckor i trafiken till noll med hjälp av AI och säker mjukvaruutveckling.

Bio: Erik Coelingh är produktchef på Zenseact och adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han tog examen i elektroteknik vid University of Twente, Enschede, Nederländerna, 1995 respektive 2000. Efter studierna började han på Volvo Car Corporation där han var ansvarig för Volvos första tillämpning av automatisk nödbromsning och ledde den avancerade tekniska verksamheten för fotgängardetektion. Från och med 2008 var han pionjär inom tekniken för självkörande fordon i programmen SARTRE och Drive Me. I april 2017 gick han till Zenuity, senare omdöpt till Zenseact 2020, som VP Technology Advisor med fokus på strategi och utveckling av fordonsmjukvara som möjliggör autonomi och världsledande säkerhet.

 

Paneldeltagare

Daniel Gillblad

Co-Director of Scientific Vision, AI Sweden
Föreståndare för Chalmers AI Research Center (CHAIR)

Bio: Daniel Gillblad är co-Director of Scientific Vision vid AI Sweden och föreståndare för Chalmers AI Research Center (CHAIR). Han har en doktorsexamen i Datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan, har lett utvecklingsinsatser och arbetat med strategiutveckling för svenska företag, har varit med och startat flera AI-startups och är utsedd medlem i den svenska regeringens samverkansprogram för digitalisering och utsedd expert i Global Partnership on AI (GPAI). Hans intressen är inriktade på maskininlärning, storskalig datautvinning och deras praktiska tillämpningar.

 

Hanifeh Khayerri

Avdelningschef för Datavetenskap, RISE Research Institutes of Sweden

Bio: Hanifeh Khayerri har en doktorsexamen i biomekanik från Trinity College Dublin och har utvecklat flera beräknings- och simuleringsverktyg. Hon har även arbetat med finansiering av forskning och forskningsinfrastruktur både i Sverige och EU, med fokus på digitala infrastrukturer. Hanifeh har suttit i en statlig offentlig utredning och varit expert åt regeringen i flertalet sammanhang, däribland för frågor som AI, högpresterande beräkningar (HPC) och öppna data.

 

Irene Ek

Chef för Government Affairs & Public Policy, Google Cloud i Norden

Bio: Irene Ek har en doktorsexamen i management från Stockholms universitet med fokus på digital transformation och 20 års erfarenhet av strategisk politisk rådgivning om digitalisering och AI till den svenska regeringen, EU, FN och OECD. Tidigare var hon internationell AI-expert vid OECD:s AI policy Observatory och vice ordförande i OECD:s arbetsgrupp för mätning och analys av den digitala ekonomin (MADE). Hon är för närvarande chef för Government Affairs & Public Policy på Google Cloud i Norden.

 

Jessica Svennebring

Områdesledare för Digital omställning, Vinnova

Bio: Jessica Svennebring är områdesledare för Digital omställning, ett av tio strategiområden inom Vinnova, och har ett starkt fokus på grön och digital omställning av industrin och internationella samarbetsprojekt inom digitalisering. Hon har disputerat i Tillämpad fysik vid KTH, och har arbetat inom det statliga innovationspartnerskapsprogrammet Digital omställning av industrin.