Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Almedalsveckan - tisdag 25 juni

Nedan finner ni de programpunkter under tisdagen där medarbetare från RISE medverkar.

8:30-9:30

Hur kan innovation, kommunikation och lärande stärka kommuners och  myndigheters digitala resiliens?

Samtidigt som det kalla kriget slutade och världen öppnades upp påbörjades samhällets digitala transformation. Vi lever i turbulenta tider och digital resiliens i fred, kris och krig är viktig för samhällets motståndskraft. Innovation, kommunikation och lärande behövs för att möta denna utmaning.

Läs mer

Medverkande från RISE:

10:00-11:00

Hur åstadkommer vi förnyelse och transformation i Sveriges kommuner?

Vi lever i turbulenta tider med flera parallella samhällsutmaningar. För att möta dessa behöver offentliga verksamheter kunna arbeta både målstyrande och målsökande, med ett tvåhänt ledarskap. Vi behöver stärka förmåga till förnyelse och transformation genom innovationsledning.

Läs mer

Medverkande från RISE:

11:30-12:10

 Hur kan relationen mellan AI och personcentrerad vård se ut?

De egenskaper och förmågor som utmärker en person kan uppmärksammas eller negligeras, förstärkas eller förminskas av andra människor och teknik. Den professionella kunskapen innebär mer makt och därmed mer ansvar, vilket ska balanseras mot patientens rätt till autonomi och integritet.

Läs mer

Medverkande från RISE:

13:00-14:00

Hållbarhetsdeklarering för fordonsindustrin

Hur bör en standard för hållbarhetsredovisning se ut i fordonsindustrin?

Läs mer

Medverkande från RISE:

14:00-14:50

Kan innovationer från skogen skapa en hållbar svensk textilindustri?

Hur kan vi samla och lyfta den textila värdekedjan i Sverige med fokus på hållbarhet, bioekonomi och cirkulär ekonomi?

Läs mer

Medverkande från RISE:

15:00-16:00

Svensk samverkan kring råmaterial

Hur fungerar tillståndsprocessen för att utvinna viktiga råmaterial för svensk fordonsindustri? Vilka är de kritiska råmaterialen och finns det möjlighet till svenskt råmaterialindex?

Läs mer

Medverkande från RISE:

15:00-17:00

Exklusivt runda-bords-samtal i Almedalen 2024 - 
Cirkulär affärslogik - framtidens "license to operate"

Företag och organisationer står inför den största affärsomställningen i modern tid. Den från linjär affärslogik till cirkulär med fokus på resurseffektivitet, värdebevarande och resiliens. Nya kundvärden kommer att skapas och konsumtionsbeteenden kommer att förändras. 

Läs mer

Medverkande från RISE:

Profile image

Pernilla Dahlman

Affärsledare Circular Business Lab

pernilla.dahlman@ri.se

Läs mer om Pernilla

16:00-16:45

Ökande digitala hot mot Sverige – är det stora molnet lösningen?

Svenska myndigheter och organisationer står inför ett växande digitalt hot från både cyberkrigare och cyberkriminella. Nato-medlemskap och nya EU-krav innebär att vi måste öka takten för cybersäkerhet. Vilken roll spelar molnet för att skydda vår data och hur skyddar vi molnet?

Läs mer

Medverkande från RISE:

16:15-17:00

Hur kan spel användas för positiv förändring?

Spel är inte bara underhållning och kultur, utan också en förändringskraft för andra branscher, teknologi och samhälle. Hur kan spelen stärka barn och unga? Hur kan spel användas för nytta inom andra sektorer, och hur kan vi göra det tillgängligt för alla?

Läs mer

Medverkande från RISE:

17:00-17:45

Så ställer vi om fyra av Sveriges sektorer med störst cirkulär potential

Bygg och fastighet, livsmedel, mobilitet och metaller och mineraler är några av de mest resurskrävande sektorerna i Sverige. Åtgärder för ökad cirkularitet i dessa sektorer kan ge betydande effekt på hela landets materiella fotavtryck.

Läs mer

Medverkande från RISE: