Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Almedalsveckan - torsdag 27 juni

Nedan finner ni de programpunkter under torsdagen där medarbetare från RISE medverkar.

08:00-08:45

Klimatångest, dataspel, kemikalieslam och isbjörnar

Hur står det till med planeten och hur syns det i dataspelen? Den svenska spelbranschen växer och producerar massor av spel som når miljoner, ja till och med miljarder spelare världen över. En del av dessa spel ger sig på utmaningen att beröra svåra frågor kring planetens och mänsklighetens framtid.

Läs mer

Medverkande från RISE:

10:00-10:40

Nu eller aldrig - om civilsamhällets roll i AI-utvecklingen

Hur kan civilsamhällets organisationer bidra till AI-utvecklingen? Vilka värden riskerar samhället att gå miste om när en av historiens största utvecklingsprocesser riskerar att förbise den ideella sektorn? Kort sagt - vilken bör civilsamhällets roll vara i AI:ns framtid?

Läs mer

Medverkande från RISE:

12:00-12:45

AI-assistenter och XR - så når vi ökat lärande i skolan

Skolverket rapporterar att svenska elevers intresse för matematik och naturvetenskap redan i tidig ålder är lägre än det internationella genomsnittet. För att få fler unga att välja teknikstudier behöver STEM-yrkena bli mer synliga och attraktiva för Sveriges ungdomar, särskilt för flickor.

Läs mer

Medverkande från RISE:

12:00-12:30

Kan AI och digitala tvillingar ge oss tryggare och säkrare städer?

AI och digitala tvillingar kommer att bli en självklar del i framtidens stadsutveckling. Hur kan den nya tekniken användas för att öka tryggheten och säkerheten i städerna?

Läs mer

Medverkande från RISE:

13:00-14:45

Vilka politiska beslut krävs för att bättre stimulera ett hållbart byggande?

Vi har klimatmål som ska vara nådda till 2030- Hur ökar vi takten, vem gör vad och hur kan politik på riks- och kommunal nivå, lagstiftning och incitament undanröja hinder för att nå och skala upp ett klimatneutralt byggande?

Läs mer

Medverkande från RISE:

13:00-13:50

Hur går vi från avfallskostnader till resursintäkter?

Textilindustrin är en av de större miljöbelastarna i vårt samhälle. Branschen står inför stora förändringar genom nya lagkrav. Behovet av omställning berör många fler aktörer såsom kommun, landsting, näringsliv och konsumenter. Ett skifte måste ske från linjära till cirkulära modeller.

Läs mer

Medverkande från RISE:

13:30-14:15

Snabbare upptäckt för tidigare insatser i skolan – kan AI och digitala verktyg hjälpa till?

Kan vi bli bättre på att tidigt se behov och sätta in insatser i förskola och skola med hjälp av AI och moderna digitala verktyg?

Läs mer

Medverkande från RISE:

14:30-15:30

Hur säkrar Life science industrin både människans och planetens hälsa?

Life science-industrin är en förutsättning för människans hälsa och en mycket viktig näring för Sverige, men finns det ett motsattsförhållande mellan människans och planetens hälsa?

Läs mer

Medverkande från RISE:

14:30-15:30

Att lita på fakta, information och nyheter i en AI-driven värld

Hur skapar man trovärdig och kvalitativ kommunikation i en tid då AI kan generera falsk information, manipulera bilder och ljud och skapa splittring och polarisering?

Läs mer

Medverkande från RISE:

15:00-15:50

De hållbara vägarna är här - vilka är förutsättningarna för fortsatt utveckling?

Däckråvara kan bidra till hållbarare vägar som är bra för både miljön och människor. Vilka  möjligheter och utmaningar med inblandning av däckråvara finns det?

Läs mer

Medverkande från RISE: